sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Påven på askonsdagen: det är aldrig för sent att återvända till Gud


(14.02.2013) Lyssna här: RealAudioMP3 Benedictus XVI framförde sin sista offentliga predikan under hans pontifikat i en rörande ceremoni på askonsdagen i Peterskyrkan. Hans budskap till de närvarande och till världen genom global media var att det aldrig är för sent att återvända till Gud och att tro nödvändigtvis är kyrklig.

Askonsdagens mässa flyttades från sin traditionella plats i basilikan Santa Sabina på Aventinen för att rymma det stora antalet präster, ordensfolk och lekmän som ville delta i Benedictus XVI: s sista offentliga mässa.

Påven började med att tacka dem - och i synnerhet de troende från Roms stift - för deras stöd och böner under hans pontifikat. Han reflekterade sedan över den första läsningen från profeten Joel Kapitel 2, där Herren säger "Nu skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta."

Benedictus XVI talade om vikten av att vittna om tron ​​och det kristna livet på en individuell nivå och på samhällsnivå. Denna vittnesbörd, sa han, avslöjar kyrkans ansikte och hur detta ansikte ibland vanställs av oenighetens synder och motsättningar i Kristi kropp.

Gemenskapsdimensionen är en viktig del av tron och det kristna livet. Kristus kom "för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett" (Joh 11:52). När vi säger "vi" inom kyrkan betyder det Krist gemenskap (jfr Joh 12:32), tro är nödvändigtvis kyrklig. Och det är viktigt att komma ihåg detta och leva det under fastan: varje person måste vara medveten om att den ångerfulla vandringen inte kan göras ensam, men tillsammans med många bröder och systrar inom kyrkan.

Påven avslutade "att leva fastan i en mer intensiv och mer tydlig kyrklig gemenskap, att övervinna individualism och rivalitet är ett ödmjukt och dyrbart tecken för dem som har distanserat sig från tron ​​eller som är likgiltiga".

Efter Eukaristin medan mässan närmade sig sitt slut, riktade statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone några ord till påven å de närvarandes vägnar. Han talade om en "slöja av sorg" som lade sig över hjärtat hos de troende med anledning av påvens avgång.

"Under de senaste åren har er undervisning varit ett öppet fönster mot kyrkan och världen, som har gjort att sanningens strålar och kärleken till Gud har fått lysa igenom, för att ge ljus och värme åt vår vandring, i synnerhet under tider då moln samlas på himlen".

Kardinal Bertone avslutade: "Vi vill säga till er från djupet av våra hjärtan, med stor tillgivenhet, starka känslor och beundran: Tack för att ni gav oss ett lysande exempel på en enkel och ödmjuk tjänare i Herrens vingård – men en tjänare som i alla tider insåg vad som är viktigast: att föra Gud till människor och att leda människor till Gud".