sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Påven helgonförklarar sju nya helgon


(22.10.2012) I Paulus VI och Johannes Paulus II fotspår firade Benedictus XVI Världsmissionssöndagen genom att helgonförklara sju nya helgon. Tiotusentals pilgrimer från hela världen samlades på Petersplatsen medan Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, Maria Carmen Sallés y Barangueras, Marianne Cope, Kateri Tekakwitha och Anna Schäffer upphöjdes till helgon.

I sin predikan under mässan konstaterade Benedictus XVI att helgonförklaringen sker medan biskopar från hela världen samlas i Rom för att delta i biskopssynoden: "Sammanträffandet mellan detta kyrkliga möte och Världsmissionssöndagen är ett glädjefyllt sammanträffande och Guds ord som vi nu har lyssnat till belyser båda aspekter. De visar hur man kan vara missionärer som kallas att vittna och förkunna det kristna budskapet, att formas efter Kristus och följa hans väg. Detta gäller både för Ad Gentes missionen och för den nya evangelisationen."

Påven framförde en kort reflektion om varje helgons liv och verk. Bland dem finns Pedro Calungsod från Filippinerna. Pedro "visade en djup tro och kärlek och fortsatte att undervisa sina många konvertiter och vittnade om Kristus genom ett liv fylld av renhet och hängivenhet till tron." Helige Pedro blev martyr 1672.

Marianne Cope föddes i Tyskland men flyttade till USA i en mycket ung ålder. Hon gick med i franciskanorden och blev Superior för hennes kongregation. Hon svarade så småningom på kallelsen att tjäna de som led av spetälska på den hawaiianska ön Molokai. "I en tid när lite kunde göras för dem som led av denna fruktansvärda sjukdom, visade Marianne Cope den högsta kärlek, mod och entusiasm."

I söndags helgonförklarades också det första helgonet från Nordamerikas ursprungsbefolkning, indiannationerna. "Hon levde ett enkelt liv och Kateri förblev trogen sin kärlek till Jesus, till bönen, och den dagligen mässan. Hennes högsta önskan var att veta och göra det som gladde Gud." På franska bad påven, "Heliga Kateri, Kanadas beskyddarinna och första helgon från Nordamerikas indiannationer, vi anförtror till er förnyelsen av tron ​​i de första nationerna och i hela Nordamerika! Må Gud välsigna de första nationerna!"

I slutet av mässan, riktade påven sina ord till de troende på Petersplatsen innan han bad Angelusbönen. Han kallade på Maria, de Heligas drottning och riktade sina tankar till Mariahelgedomen i Lourdes, som upplever kraftiga översvämningar. "I synnerhet vill vi idag anförtro modern Jungfru Marias beskydd över alla missionärer - präster, ordensfolk och lekmän - som i alla delar av världen sådde evangeliets goda säd." Han bad även för biskopssynoden, medan de fortsätter att bemöta "den nya evangelisationens utmaningar rörande överföringen av den kristna tron."

Påven avslutade med att hälsa på pilgrimerna på flera språk: "På den glada anledningen av dagens helgonförklaringar hälsar jag till de officiella delegationerna och alla engelsktalande pilgrimer och besökare, i synnerhet de från Filippinerna, Kanada och USA. Må dessa helgons helighet och vittnesbörd inspirera oss att närma oss Guds Son som för en sådan stor kärlek, kom för att tjäna och ge sitt liv för vår frälsning. Gud välsigne er alla!"