sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Kyrka

Matthew Festing är ny Stormästare för den Suveräna Malteserorden


(11.03.2008) Engelsmannen Matthew Festing är ny Stormästare för den Suveräna Malteserorden. Festing, tidigare Storprior i England, valdes idag till deras 79:de Stormästare i högkvarteret i Rom, på Via Condotti. Han efterträder Fra Andrew Bertie, som avled den 7 Februari i år.


Valet av det högsta ämbetet görs av det fullständiga statsrådet, omkring 60 personer. Valet av Stormästaren kräver en majoritet plus en, som det står i Artikel 23 av konstitutionen. De som har rättighet att rösta är den tillförordnade regentet, medlemmarna av det det suveräna rådet och prelaten. De övriga med rösträtt från den världsomfattande organisationen är priorerna, två riddare från varje priorat och femton representanter från de nationella associationerna.


Den suveräna militära hospitalsorden av sankt Johannes av Jerusalem, av Rhodos och av Malta, anars kallad ”Malteserorden”, är en romersk-katolsk riddarorden som grundades 1099 i Jerusalem. Den 15 februari 1113 erkändes orden av den dåvarande påven Pascal II. De tidiga medlemmarna av orden arbetade med ett hospital, där de skyddade och hjälpte pilgrimer i Palestina och värnade Korsfararstaterna. Orden erhöll av kejsare Karl V 1530 Malta som eget territorium, sedan den drivits bort från Rhodos av osmanerna. De befann sig på ön fram till 1797 då de fördrevs av Napoleon. Idag befinner sig ordens högkvarter i Rom.


Den snart 1000-åriga Malteserorden har totalt ca 11 000 medlemmar världen över och specialiserar sig på medicinsk sjukvård och katastrofhjälp. Orden är en av världens äldsta ordnar, har permanent observatörsstatus i Förenta Nationerna och erkänns som en suverän stat, trots att den inte längre innehar något territoriellt område. Ordens motto är Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum: Till trons försvar och till nödställdas hjälp.

År 1959 grundades den Skandinaviska associationen av den Suveräna Malterserorden. För närvarande består orden av runt 40 medlemmar, och leds av presidenten friherre Gustaf von Essen. Föregångaren i ämbetet var Erik Sparre.