sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:
Vatikanradion

Hemsida / Audienser och angelus

Benedictus XVI: "Apostolisk succession gör Kristus närvarande i kyrkan"


För de drygt 50.000 människor som samlats på Petersplatsen i försommarsolen på onsdagsförmiddagen förklarade Benedictus XVI vad katolska kyrkan menar med “apostolisk succession.” Genom den apostoliska successionen gör den Helige Ande den uppståndne Kristus närvarande i kyrkan, sade påven i denna sin sjunde meditation om förhållandet mellan Kristus och kyrkan.

-I dagens katekes ser vi närmare på hur apostlarnas tjänst fortsätter genom deras efterträdare biskoparna, sade påven. Apostlarna själv utsåg andra som skulle ta deras plats och föra vidare deras arbete. Den helige Irenaeus, som skrev i slutet av andra århundradet, förknippade traditionen som förts vidare från apostlarna med den historiska successionen av biskopar i de kyrkor de grundat. Irenaeus pekar särskilt på kyrkan i Rom, som grundades av apostlarna Petrus och Paulus. Successionen av biskopar i denna kyrka kan ses som ett säkert tecken och kriterium för den oavbrutna förmedlningen av apostlarnas tro. Därför, säger han, måste varje kyrka i hela världen vara i endräkt med den romerska kyrkan (Adv. Hær. III, 3, 2). Att kyrkan håller fast vid den apostoliska traditionen garanteras alltså av kontinuiteten mellan apostlarnas ursprungliga gemenskap och biskoparnas kollegium. Genom den apostoliska successionen gör den Helige Ande den uppståndne Kristus närvarande för hans kyrka genom den tjänst som utförs av dem som vigts för att förkunna evangeliet, fira sakramenten och tjäna som kärleksfulla herdar för hans hjord.

Drygt 40.000 hade anmält sig i förväg men minst 10.000 till dök upp oanmälda. Bland de anmäla fanns 5000 polacker, som de senaste veckorna har varit särskilt många inför Benedictus XVI:s förestående besök i Johannes Paulus II:s hemland 25-28 maj, samt 110 präster och katoliker från Vietnam tillsammans med ärkebiskopen i Ho Chi Min-staden kardinal Jean-Baptiste Phan Minh Man. Det pågår en dialog mellan Heliga stolen och Vietnam i väntan på att man upprättar normala diplomatiska förbindelser.