sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

VUD

Påven med ungdomarna

Påven med ungdomarna som lämnade fram det presynodala arbetsdokumentet

Påven till unga under Angelus “Följ i Marias fotspår" - videoklipp

27/03/2018 15:12

När Palmsöndagens mässa var slut bad påven Franciskus Angelus på Petersplatsen. Många unga hade deltagit under mässan då lokala VUD på infaller på Palmsöndagen och många unga hade deltagit i biskopssynodens förberedande arbete i Rom dagarna innan.

 

Påven under mötet

Påven Franciskus under mötet med unga

Påven till unga under pre-synodalt möte "Kyrkan behöver de unga och vill lyssna"

20/03/2018 13:22

Förberedelserna inför biskopssynoden pågår i Rom och mellan den 19-24 mars har Vatikanen samlat ungdomar från hela världen för att dela med sig av idéer och projekt, och beskriva de mest olikartade realiteter de unga verkar i. På tisdagen inledde påven deras arbete. 

 

Påven anmäler sig

Påven anmäler sig till VUD

Påven Franciskus har anmält sig till VUD i Panama 2019

12/02/2018 15:40

Under Angelus på söndagen bekräftade påven Franciskus sitt deltagande vid Världsungdomsdagen i Panama då han anmälde sig genom att klicka på en surfplatta, och samtidigt uppmanade han kyrkans ungdomar att göra likaså.

 

VUD