sociala nätverk:

RSS:

App:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

välgörenhet

Påven hälsade på pilgrimerna på Petersplatsen

Påven hälsade på pilgrimerna på Petersplatsen

Påven: Bär vidare Guds kärlek till andra

15/03/2017 11:09

Påven talade vid onsdagsaudiensens katekesundervisning om glädjen som hoppet ger oss i vår dagliga välgörenhet.

 

Norcia

Norcia

Påven och barnen i Bangui, omsorg för jordbävningsdrabbade Norcia

04/02/2017 14:41

17 december hölls en välgörenhetskonsert i Vatikanen för den jordbävningsdrabbade staden Norcia i Italien för att bygga ett ungdomscenter och till Bangui i Centralafrikanska republiken för byggandet av ett barnsjukhus. Nu har summan kommit till staden Norcias konto. 

 

Påven vid Angelus

Påven vid Angelus

Påven vid Angelus: Ta uppmärksamt emot Herren

08/08/2016 09:56

Påven vid Angelus: ”Vi kan fästa oss väldigt mycket vid pengar och äga mycket, men i slutändan kan vi inte ta det med oss. Kom ihåg att begravningssvepningen inte har fickor”.

 

Påvens videobudskap

Påvens videobudskap

Påven i ett videobudskap: Var Guds barmhärtighet!

20/06/2016 11:56

I ett videomeddelande uppmanar påven Franciskus till insamlingar till den katolska välgörenhetsorganisationen Hjälp till kyrkan som lider (ACN) som ett led i jubelårets initiativ ”Var Guds barmhärtighet”.