sociala nätverk:

RSS:

App:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Sverige

Biskop Anders Arborelius

Biskop Anders Arborelius

Biskop Anders Arborelius om att bli kardinal "Nu får Herren hjälpa mig"

22/05/2017 18:46

Biskop Anders Arborelius kommenterar påven Franciskus val av honom som kardinal. Jag följer mitt valspråk 'Gud till pris och ära' och min förhoppning är att det som kardinal blir lättare att få ut budskapet att det finns en Gud som vill visa människorna sin kärlek. 

Påven Franciskus under Regina Coeli

Påven Franciskus under Regina Coeli

Påven Franciskus ord vid utnämningen av biskop Arborelius till kardinal

21/05/2017 19:20

"Må de stödja mig med kraft i mitt uppdrag som Roms Biskop och Kyrkans universella Herde." Påvens ord när han meddelade om det kommande konsistoriet den 28 juni under vilket han skapar fem nya kardinaler, däribland biskop Anders Arborelius OCD av Stockholms katoska stift.

 

Vid ett tidigare möte i Peteskyrkan

Biskop Anders Arborelius och påven Franciskus vid ett tidigare möte i Peterskyrkan

Påven Franciskus utnämner biskop Anders Arborelius till kardinal

21/05/2017 18:51

Sverige får sin första kardinal. Efter att ha bett Regina Coeli på Peterplatsen klockan tolv på söndagen, tillkännagav påven Franciskus att han den 28 juni kommer att tillsätta 5 nya kardinaler, varav en är biskopen av Stockholms katolska stift, Anders Arborelius OCD.

 

Sveriges katolska biskop Arborelius

Sveriges katolska biskop Arborelius

Nordiska biskopskonferensen om familjen och populismen

12/04/2017 09:33

Skandinaviens biskopskonferens plenarförsamling samlades i ett fyra dagars möte i Hamburg där man främst talade om pastoral tillämpning av påven Franciskus apostoliska uppmaning Amoris laetitia, prästutbildning och om populismens utbredning.