sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

surrogatmödraskap

Indiska surrogatmödrar

Indiska surrogatmödrar

Spaniens biskopar "Surrogatmoderskap är att driva kommers på människor"

10/03/2017 14:05

De spanska biskoparnas talesman fader Gil Tamay sa under en presskonferens att “kyrkans hållning och den kristna moralen är i linje med den Europeiska domsolen angående de mänskliga rättigheterna". “Vi anser att surrogatmoderskapet utgör ett utnyttjande av kvinnorna."

 

Efter jordbävningenl i april flögs några av de barn, som fötts av en surrogatmoder i Nepal med en homosexuell israelisk man som far, till Israel.

Efter jordbävningenl i april flögs några av de barn, som fötts av en surrogatmoder i Nepal med en homosexuell israelisk man som far, till Israel.

Bristande lagstiftning leder till kraftig ökning av surrogatmödraskap i Nepal

25/08/2015 10:26

De färdigställda klinikerna och de låga kostnaderna gör att allt fler par som söker efter en surrogatmoder anlitar de utländska företag som har etablerat sig i Nepal. Enligt experter så kan den bristande lagstiftningen leda till att fattiga kvinnor tvingas att bli surrogatmödrar utav sina män .