sociala nätverk:

RSS:

App:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

påsk

«Venite, benedicti Patris mei…» - «Kom hit, dere som er velsignet av min Far…» (Matt 25,34). Paulusbasilikaen i Roma

«Venite, benedicti Patris mei…» - «Kom hit, dere som er velsignet av min Far…» (Matt 25,34). Paulusbasilikaen i Roma

Pave Frans’ budskap for fastetiden 2017

17/02/2017 09:28

Tittelen er «Guds ord er en gave. De andre en gave.» I sitt budskap tar paven utgangspunkt i lignelsen om den rike mannen og Lasarus.

 

Rør meg ikke (Noli me tangere)

Rør meg ikke (Noli me tangere)

Maria Magdalenas fest 22. juli

12/06/2016 14:58

Pave Frans har bestemt at Maria Magdalenas dag, som er 22. juli, skal feires som en fest. Apostlene har allerede sine festdager, og nå skal altså hun som er blitt kalt for «apostlenes apostel» også få sin fest.

 

Barmhjertige som Faderen

Barmhjertige som Faderen

Påsken i jubelåret (del 11 av pavens katekese)

12/04/2016 09:32

I sin ellevte katekese over barmhjertigheten snakker pave Frans om påsken. Skjærtorsdag, langfredag og påskeaften viser oss Guds kjærlighet som går helt til enden uten å ende. Vi blir brakt nærmere vår tros store mysterium: Jesu oppstandelse.

 

Pave Frans under messen på den guddommelige barmhjertighets søndag

Pave Frans under messen på den guddommelige barmhjertighets søndag

Pavens preken på den guddommelige barmhjertighets søndag

04/04/2016 09:48

Under messen på Petersplassen sa pave Frans at evangeliet er en åpen bok, og han oppmuntret oss alle til å skrive videre på det ved å følge Kristus.

 

Påven Franciskus under måndagens Regina Coeli

Påven Franciskus under måndagens Regina Coeli

Regina Coeli: ”Kristus, mitt hopp, är uppstånden!”

28/03/2016 12:35

"Den korsfäste och uppståndne Herren är den fulla uppenbarelsen av barmhärtigheten, närvarande och verksam genom historien," sa påven under måndagens Regina Coeli.

 

Påven Franciskus bär in ljuset i Peterskyrkan under Påskvakan.

Påven Franciskus bär in ljuset i Peterskyrkan under Påskvakan.

”Idag firar vi vårt hopp!” - Påven under Påskvakan

27/03/2016 13:22

På lördagskvällen ledde påven Franciskus påskvakan, som den helige Augustinus kallar alla vakors moder, i Peterskyrkan för att fira Herren Jesu Kristi Uppståndelse.