sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

påsk

Pave Frans mottar askekorset av kardinal Jozef Tomko under messen onsdag 14. februar 2018.

Pave Frans mottar askekorset av kardinal Jozef Tomko under messen onsdag 14. februar 2018.

«Stans, se og vend tilbake!» Pavens askeonsdagspreken

15/02/2018 09:13

Vi bør prøve å stanse i tide når noe er galt, se alt det gode som fins og vende tilbake til Gud. Slik kan vi «la vårt hjerte igjen komme i takt med Jesu hjerte»

 

«I mange hjerter kan det iblant synes som om kjærligheten slokner, men aldri i Guds hjerte!»

«I mange hjerter kan det iblant synes som om kjærligheten slokner, men aldri i Guds hjerte!»

Pave Frans’ budskap for fastetiden 2018

06/02/2018 10:10

Tttelen er «Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste». Paven skriver om falske profeter og kalde hjerter og om de tre botemidlene bønn, almisser og faste. 

 

Krusifiks ved Boca do inferno (Portugal)

Krusifiks ved Boca do inferno (Portugal)

Det kristne håpet – 29. Dåpen: håpets dør

18/08/2017 15:06

Vi bør «orientere» oss slik katekumenene gjorde før i tiden når de framsa trosbekjennelsen: Vi bør vende oss fra vest (der sola går ned) mot øst («Orienten», der sola står opp). Vi bør «tro på lyset» (Joh 12,36) og «smitte» andre med det.

 

Krusfiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Krusfiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Det kristne håpet – 22. Maria Magdalena, håpets apostel

22/05/2017 09:26

«Maria!» Påskemorgen kaller Jesus Maria Magdalena ved navn, og hun blir den første til å oppdage at han lever. Hvert eneste menneske er en guddommelig kjærlighetshistorie, og Maria Magdalena løper avsted for å dele sin med de andre.

 

Den tomme graven

Den tomme graven

Pavens preken påskenatt

18/04/2017 10:37

Pave Frans fulgte kvinnene som kom til graven «den første dagen i uken», og han fulgte dem videre, da det gikk opp for dem at Jesus var stått opp og de løp tilbake til byen for å fortelle det til de andre.