sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Olavsalteret

Biskop Bernt Eidsvig

Biskop Bernt Eidsvig

Biskop Eidsvigs preken i Roma

25/10/2017 09:16

Under festmessen mandag 16. oktober fortalte biskop Eidsvig litt om Olavsalterets historie og sa også noe om hvorfor det var den 16. oktober  som for ti år siden ble valgt til feiringen av den hellige Olavs dåp og omvendelse. Her er prekenmanuskriptet.

 

Olavsalteret i Roma med bilde av Jesu hjerte

Olavsalteret i Roma med bilde av Jesu hjerte

Minnedagen for Olav den helliges omvendelse

11/10/2017 16:19

Det er nå ti år siden den 16. oktober ble innført som ny minnedag i Norge: minnedagen for Olav den helliges omvendelse. Ved det norske nasjonalalteret i Roma (Olavsalteret) feires dagen som fest, og i år vil biskop Eidsvig være med på festmessen.

 

Olavsalteret i Roma

Olavsalteret i Roma

Messe ved Olavsalteret i Roma

20/10/2016 09:29

På dagen for Olav den Helliges omvendelse, søndag 16. oktober, var det igjen messe på norsk ved Olavsalteret i Roma.

 

Krusifiks nylig funnet i Danmark (ved Aunslev)

Krusifiks nylig funnet i Danmark (ved Aunslev)

17. mai-messen ved Olavsalteret i Roma

20/05/2016 13:14

Denne uka var det 17. mai-messe på norsk «for fedrelandet eller samfunnet» i Roma. Det var pater Michel Beckers som forrettet messen.