sociala nätverk:

RSS:

App:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

miljön

Älv

Älv

Vattenkonferens i Vatikanen för vatten som mänsklig rättighet

24/03/2017 10:07

I samband med Internationella vattendagen hölls en internationell konferens i Vatikanen, Watershed, som anordades av Påvliga kulturrådet där världens experter och insitutioner som förordar rätten till vatten för alla samlades.

 

Demonstration mot metallutvinning

Demonstration mot metallutvinning

Kyrkan i San Salvador ber om lag mot urskillningslös gruvdrift

10/03/2017 10:12

Ärkestiftet i San Salvador mobiliserar sig mot urskillningslös utvinning av metaller i landet och samlade folk till en demonstration på torsdagen 9 mars framför nationalförsamlingen att kräva godkännande av en lag i detta avseende.

 

Hav

Hav

Heliga Stolen vid FN i debatt om havsmiljön

16/02/2017 10:58

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr. Bernardito Auza talade vid säkerherhetsrådets debatt om hållbart utnyttjande av de marina resurserna på temat dialog.

 

FN: klimatkonferens hålls i Marocko

FN: klimatkonferens hålls i Marocko

Påven till COP22: Kollektivt ansvar för det gemensamma hemmet

16/11/2016 08:45

Miljöförstöring och förstöring av moraliska och sociala frågor kräver kollektivt ansvar bortom särintressen skriver påven Franciskus sammanfattningsvis i sitt budskap till deltagarna vid FN:s Konferens om klimatförändringar Cop 22.

 

Kardinal Turkson med påvens encyklika

Kardinal Turkson med påvens encyklika

Heliga Stolen vid Unesco om jordens klimat

10/11/2016 09:23

Heliga Stolens delegation vid Unesco har tillsammans med Påvliga rådet för rättvisa och fred anordnat möte vid Unesco i Paris med titeln “Jorden, vårt gemensamma hem: utmaning och hopp”. Ordförande för det påvliga rådet kardinal Peter Turkson talade. 

 

Pelare i Palmyra

Pelare i Palmyra

Världsböndagen för skapelsen: Bartholomeus I:s budskap

01/09/2016 11:36

För Världsböndagen för skapelsen sänder Bartholomeus I ut ett budskap där han påminner om att det globala hotet mot kulturen är lika stort som det mot miljön. Miljön och kulturen är enade och har samma värde.