sociala nätverk:

RSS:

App:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

miljön

Demonstration mot metallutvinning

Demonstration mot metallutvinning

Kyrkan i San Salvador ber om lag mot urskillningslös gruvdrift

10/03/2017 10:12

Ärkestiftet i San Salvador mobiliserar sig mot urskillningslös utvinning av metaller i landet och samlade folk till en demonstration på torsdagen 9 mars framför nationalförsamlingen att kräva godkännande av en lag i detta avseende.

 

Hav

Hav

Heliga Stolen vid FN i debatt om havsmiljön

16/02/2017 10:58

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr. Bernardito Auza talade vid säkerherhetsrådets debatt om hållbart utnyttjande av de marina resurserna på temat dialog.

 

FN: klimatkonferens hålls i Marocko

FN: klimatkonferens hålls i Marocko

Påven till COP22: Kollektivt ansvar för det gemensamma hemmet

16/11/2016 08:45

Miljöförstöring och förstöring av moraliska och sociala frågor kräver kollektivt ansvar bortom särintressen skriver påven Franciskus sammanfattningsvis i sitt budskap till deltagarna vid FN:s Konferens om klimatförändringar Cop 22.

 

Kardinal Turkson med påvens encyklika

Kardinal Turkson med påvens encyklika

Heliga Stolen vid Unesco om jordens klimat

10/11/2016 09:23

Heliga Stolens delegation vid Unesco har tillsammans med Påvliga rådet för rättvisa och fred anordnat möte vid Unesco i Paris med titeln “Jorden, vårt gemensamma hem: utmaning och hopp”. Ordförande för det påvliga rådet kardinal Peter Turkson talade. 

 

Pelare i Palmyra

Pelare i Palmyra

Världsböndagen för skapelsen: Bartholomeus I:s budskap

01/09/2016 11:36

För Världsböndagen för skapelsen sänder Bartholomeus I ut ett budskap där han påminner om att det globala hotet mot kulturen är lika stort som det mot miljön. Miljön och kulturen är enade och har samma värde.

 

Påven ser till hela skapelsen

Påven ser till hela skapelsen

Påven välsignar elbuss

31/08/2016 08:38

Påven välsignar buss anpassad för funktionshindrade personer, som den italienska organisationen för sjuktransporter har låtit göra om från diesel- till eldrift.