sociala nätverk:

RSS:

App:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

kristna hoppet

Krusfiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Krusfiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Det kristne håpet – 22. Maria Magdalena, håpets apostel

22/05/2017 09:26

«Maria!» Påskemorgen kaller Jesus Maria Magdalena ved navn, og hun blir den første til å oppdage at han lever. Hvert eneste menneske er en guddommelig kjærlighetshistorie, og Maria Magdalena løper avsted for å dele sin med de andre.

 

Krusifiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Krusifiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Det kristne håpet – 21. Håpets mor

22/05/2017 09:15

Like før reisen til Fátima snakket pave Frans om Maria, Guds tjenestekvinne og mor: Hun lytter og er lydig, tillitsfull og nærværende. «Ved Jesu kors sto hans mor». Maria «sto». Hun blir stående, og hun «bisto» også det første disippelfellesskapet.

 

Påven vid onsdagsaudiensen

Påven vid onsdagsaudiensen

Påven: Maria från Magdala är hoppets apostel

17/05/2017 10:44

Påven Franciskus talade om Maria från Magdala som hoppets apostel vid onsdagsaudiensens katekesundervisning. Han utgick från Johannesevangeliet kapitel 20 verserna 15-18 och sa sammanfattningsvis: