sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

korruption

Korruption

Korruption

Kristna och buddister enade mot korruption

12/04/2018 11:00

Det påvliga rådet för interreligiös dialog sänder hälsningar inför den buddistiska festen Vesakh: Enade för en kultur av laglighet impregnatedoch öppenhet  

 

Påven och Perus biskopar

Påven och Perus biskopar

Påven till Perus biskopar: Se upp med korruptionen inom politiken

24/01/2018 08:34

Strax innan angelusbönen på Plaza de Armas-torget i Lima mötte påven Perus biskopar i ärkebiskopssätet. I sitt tal till dem utgick påven Franciskus från förebilden Sankt Toriobo för evangelisationen, han som lyckades ta sig till den andra sidan vattnet och nådde sitt folk in i hjärtat. 

 

Påven och Perus president Kuczynski

Påven och Perus president Kuczynski

Påven till Perus ledare: Skydda hoppet och se upp för korruption

20/01/2018 16:43

Påven mötte Perus ledare, föresträdare för civilsamhället och den diplomatiska kåren och sa i sitt tal till dem att de ska arbeta för att skydda hoppet inför en nedbrytning av miljön och korruptionen.

 

Pengar

Pengar

Heliga Stolen: Ett nytt globalt nätverk mot korruption skapas

03/08/2017 11:12

I slutdokumentet efter den internationella debatten om korruption som hölls i Vatikanen 15 juni i år läser vi att Heliga Stolen ska ta fram ett samråd och nätverk för att ta itu med olika former av korruption, organiserad brottslighet och maffia i världen.

 

Kardinal Turksons bok om korruption

Kardinal Turksons bok om korruption

Vatikanen: Internationell debatt om korruption

16/06/2017 08:38

Företrädare för kyrkan, rättsväsendet och föreningar samt brottsoffer möttes i Vatikanen för en internationell debatt om korruption. Den organiserades av Påvliga avdelningen för mänsklig utveckling i samarbete med Påvliga akademien för sociala studier.

 

Korruption

Korruption

Påven: Korruption är en cancer som dödar människan och samhället

15/06/2017 14:19

Korruption är maffians vardagsspråk, en dödsprocess som förstör personers samlevnad och som gynnar brott och slutligen förstör dem som utför den - påven Franciskus har skrivit förordet till intervjuboken om korruption av kardinal Peter Turkson.