sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

katolsk tanke

«Da blir dere virkelig fri» (Joh 8,36). Bilde fra Larkollen av Rolf. E. Stærk

«Da blir dere virkelig fri» (Joh 8,36). Bilde fra Larkollen av Rolf. E. Stærk

Sann frihet: å være bundet av Ånden

20/09/2017 15:32

«’Sjelens midtpunkt er Gud’, skriver Johannes av Korset. Ingen er så mye seg selv, ingen lever så autentisk, så ekte og fritt som den som lar seg lede av Gud som bor i sjelens sentrum. Å leve ut fra sitt eget sentrum er den største friheten.»

 

Kristus Konungen

Kristus - Vishet, Herre, Jesse Telning, Davids Nyckel, Soluppgång, Konung, Gud-med-oss.

O-antifonerna de sista dagarna i advent återger Kristusprofetiorna

21/12/2016 11:07

De sista sju dagarna före jul, mellan den17-23 december, intensifieras kyrkans bön och liturgi, både i Mässan och tidegärden. Kyrkan väntar och ber och ett ord återkommer ständigt, i hymner och psalmer, i böner och läsningar, ordet "kom".

 

En pilgrim bär ett kors längs Via Dolorosa i Jerusalem.

En pilgrim bär ett kors längs Via Dolorosa i Jerusalem.

Om att acceptera Guds vilja

27/01/2016 17:05

Den helige Frans av Sales (1567-1622) var biskop av Genève i Schweiz och blev efter sin död inte bara helgonförklarad, utan utsågs även till kyrkolärare. 

 

Födelsekyrkan i Betlehem

Födelsekyrkan i Betlehem

Kristi fyra ankomster

22/12/2015 12:23

När den helige kyrkoläraren Bernhard av Clairvaux (1091-1153) mediterade över Kristi ankomst så insåg han att Jesus inte bara kommer till oss en gång, utan minst tre. 

 

Heliga Hjärtat

Jesus Heliga Hjärta

Juni månad tillägnad Jesu Heliga Hjärta

03/06/2015 17:01

Vördnaden för Jesus Heliga Hjärta har fortsatt att växa och sprida sig i världen. I den heliga Margareta Maria Alacoques skrifter finns Jesu löften samlade – löften om nådegåvor till dem som vördar hans hjärta.

 

Benedictus XVI

Påven emeritus Benedictus XVI

Benedictus XVI om tron och det gemensamma bästa

13/05/2015 13:09

Kyrkan måste nå ut som herdar till hela världen, har Benedictus XVI skrivit i ett brev till sin före detta statssekreterare, kardinal Tarcisio Bertone. Brevet är bara det andra publicerade verket sedan han avgick som påve i februari 2013.

 

"Be ständigt!"

Bönesuckar är en gammal tradition värd att pröva!

Bönesuckar - en gammal sed värd att återuppta

01/04/2015 13:00

Jesus lär oss att ”alltid be och inte ge upp” (Luk 18,1). Aposteln Paulus uppmanar till att ”Be ständigt!” i det första brevet till Thessaloniki (1 Tess 5,17). En uppmaning som ter sig som en omöjlig utmaning. Hur gör man?