sociala nätverk:

RSS:

App:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

katekes

Krusfiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Krusfiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Det kristne håpet – 22. Maria Magdalena, håpets apostel

22/05/2017 09:26

«Maria!» Påskemorgen kaller Jesus Maria Magdalena ved navn, og hun blir den første til å oppdage at han lever. Hvert eneste menneske er en guddommelig kjærlighetshistorie, og Maria Magdalena løper avsted for å dele sin med de andre.

 

Krusifiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Krusifiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Det kristne håpet – 21. Håpets mor

22/05/2017 09:15

Like før reisen til Fátima snakket pave Frans om Maria, Guds tjenestekvinne og mor: Hun lytter og er lydig, tillitsfull og nærværende. «Ved Jesu kors sto hans mor». Maria «sto». Hun blir stående, og hun «bisto» også det første disippelfellesskapet.

 

Krusifiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Krusifiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Det kristne håpet – 18. Verdens håp og korsets håp

14/04/2017 09:40

Jesus falt til jorden «som et hvetekorn» og døde. Han ga alt, og det er av denne kjærligheten at håpet blir født. Også vi kan litt etter litt lære oss å leve som hvetekorn.

 

Krusifiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Krusifiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Det kristne håpet – 17. Å gjøre rede for det håp vi eier

13/04/2017 16:46

Kristus er stått opp, og det er han som er vårt håp. Håpet er ikke en idé eller en følelse, men en Person. Vi gjør rede for dette håpet med oss selv, med vårt liv, med den velsignelsen som vi har fått og gir videre.