sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

islam

Avsluttende bønn under Ramadan (Parco Dora, Torino, 19. august 2012)

Avsluttende bønn under Ramadan (Parco Dora, Torino, 19. august 2012)

Budskap til verdens muslimer i anledning Ramadan og id-al-fitr

06/06/2017 09:26

Det pavelige råd for interreligiøse dialog har publisert et budskap i anledning ramadan og id al-fitr-høytiden. Tittelen er «Kristne og muslimer: sammen om å ta vare på vårt felles hjem».

 

Minaret och kyrkklocka

Minaret och kyrkkocka

Pater Samir om likheter och skillnader mellan kristendom och islam

02/05/2017 18:16

I sin apostoliska uppmaning "Evangelii Gaudium" ägnade påven Franciskus 2 paragrafer åt dialogen med muslimer(252, 253). Påven lägger bland annat tonvikten på att den religionsfrihet som muslimer upplever i väst, ska vara ömsesidig

 

Storimamen Ahmed el-Tayeb og pave Frans under fredskonferansen på Al-Azhar-universitetet

Storimamen Ahmed el-Tayeb og pave Frans under fredskonferansen på Al-Azhar-universitetet

Pave Frans har vært i Egypt

02/05/2017 09:15

Fredag 28. april deltok han på en fredskonferanse ved Al-Azhar-universitetet, møtte landets myndigheter og også den koptisk-ortodokse paven. Dagen etter tilbrakte han sammen med katolikkene.

 

Pater Samir Khalil Samir

Jesuitpater Samir Khalil Samir

Pater Samir Khalil Samir "Islamiseringen ökar i Egypten"

28/04/2017 15:28

Al-Azhar Universitetet är inte ett universitet i västerländsk mening, eftersom dess uppdrag är att utbilda imamer”, det säger jesuitpater Samir Kahlil Samir inför påven Franciskus tvådagars resa till Egypten, bland annat för att delta vid en konferens på det stora muslimska lärosätet i Kairo. 

 

påven och storimamen

Påven Franciskus och storimamen al-Tayeb

Jesuitpater Boulad reflekterar över islams utmaningar

28/04/2017 10:54

Fredens påve i fredens Egypten, men islamkännare är inte lika övertygade om den islamiska världens strävan efter fred. Strax före påven Franciskus avresa till Kairo, på skärtorsdagen, uttalade sig jesuitpater Henri Boulad i en artikel i Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano. 

 

Kardinal Tauran och storimamen

Kardinal Tauran och storimamen

Kardinal Tauran i möte vid Al-Azhar mot religiös fanatism

22/02/2017 08:25

Kardinal Jean-Louis Tauran ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog deltar 22-23 februari i ett seminarium på Al- Azhar universitet i Kairo i Egypten om motverkande av fenomenen fanatism, extremism och våld i religionens namn”.

 

Patriark Sako

Patriark Sako

USA:s inresestopp för muslimer en fälla för kristna i öst

01/02/2017 13:24

Världen protesterar mot USA:s president Donald Trumps beslut att inte ta emot personer från 7 länder som till största delen har en muslimsk befolkning och den kaldeiske patriarken msgr. Sako är oroad för en ursållning enligt religiös tillhörighet och ser detta som en fälla för de kristna.