sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

islam

Öppnandet av CCEE:s möte i Scutari, Albanien

Öppnandet av CCEE:s möte i Scutari, Albanien

Kardinal Tauran: Se på islam bortom stereotyper och fördomar

08/02/2018 09:51

Islam i Europa: Rådet för Europas biskopskonferenser (CCEE) håller möte i Scutari i Albanien 7-9 februari. Kardinal Taurans budskap till deltagarna: “Se på islam och muslimer bortom stereotyper och fördomar”.

 

Avsluttende bønn under Ramadan (Parco Dora, Torino, 19. august 2012)

Avsluttende bønn under Ramadan (Parco Dora, Torino, 19. august 2012)

Budskap til verdens muslimer i anledning Ramadan og id-al-fitr

06/06/2017 09:26

Det pavelige råd for interreligiøse dialog har publisert et budskap i anledning ramadan og id al-fitr-høytiden. Tittelen er «Kristne og muslimer: sammen om å ta vare på vårt felles hjem».

 

Minaret och kyrkklocka

Minaret och kyrkkocka

Pater Samir om likheter och skillnader mellan kristendom och islam

02/05/2017 18:16

I sin apostoliska uppmaning "Evangelii Gaudium" ägnade påven Franciskus 2 paragrafer åt dialogen med muslimer(252, 253). Påven lägger bland annat tonvikten på att den religionsfrihet som muslimer upplever i väst, ska vara ömsesidig

 

Storimamen Ahmed el-Tayeb og pave Frans under fredskonferansen på Al-Azhar-universitetet

Storimamen Ahmed el-Tayeb og pave Frans under fredskonferansen på Al-Azhar-universitetet

Pave Frans har vært i Egypt

02/05/2017 09:15

Fredag 28. april deltok han på en fredskonferanse ved Al-Azhar-universitetet, møtte landets myndigheter og også den koptisk-ortodokse paven. Dagen etter tilbrakte han sammen med katolikkene.

 

Pater Samir Khalil Samir

Jesuitpater Samir Khalil Samir

Pater Samir Khalil Samir "Islamiseringen ökar i Egypten"

28/04/2017 15:28

Al-Azhar Universitetet är inte ett universitet i västerländsk mening, eftersom dess uppdrag är att utbilda imamer”, det säger jesuitpater Samir Kahlil Samir inför påven Franciskus tvådagars resa till Egypten, bland annat för att delta vid en konferens på det stora muslimska lärosätet i Kairo. 

 

påven och storimamen

Påven Franciskus och storimamen al-Tayeb

Jesuitpater Boulad reflekterar över islams utmaningar

28/04/2017 10:54

Fredens påve i fredens Egypten, men islamkännare är inte lika övertygade om den islamiska världens strävan efter fred. Strax före påven Franciskus avresa till Kairo, på skärtorsdagen, uttalade sig jesuitpater Henri Boulad i en artikel i Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano.