sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Irak

Msgr. Rahho

Msgr. Rahho

Irak-10-årsminnet av msgr. Rahhos död

14/03/2018 10:53

Det kaldeiska patriarkatet i Irak firar minnet av ärkebiskopen i Mosul, msgr. Rahho, vars döda kropp hittades intill en övergiven kyrkogård i Karama den 13 mars 2008. 

 

Patriark Sako

Patriark Sako

Irak - Lag mot fanatismen

07/03/2018 10:06

De religiösa ledarna i Irak anhåller det irakiska parlamentet om att utfärda en lag som bestraffar olika former av religiös propapagande som uppviglar till hat och våld.

 

Irak