sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Irak

Patriarken Sako

Patriarken Sako

Irak - livet återupptas på Niniveslätten

23/06/2017 11:12

I städerna och byarna på Niniveslätten försöker man nu att återuppta livet även tack vare den generösa och konkreta hjälpen från utländska organisationer och volontärer som är måna om att hjälpa de kristna irakierna i den svåra situationen.

 

Påven och kommitén vid det interreligiösa mötet om Irak

Påven och kommitén vid det interreligiösa mötet om Irak

Påvens appell för Irak: Enhet bland etniska och religiösa grupper

30/03/2017 10:19

Vid slutet av onsdagsaudiensen sände påven ut en appell för Irak. En bön för landet och för att civila skyddas. Påven underströk särskilt det stora värdet av de etniska och religiösa grupper tillför och som alltid har funnits i landet. 

 

Kardinal Sako

Kardinal Sako

Kardinal Sako om fastan som tid för att stärka banden i landet

24/02/2017 17:22

Den kaldeiske pariarken Sako i Baghad har lanserat ett initiativ mot våldet i Irak och Mellanöstern - en fredsmarsch öppen för alla som skall äga rum på palmsöndagen då man kommer att vandra från Erbil till Alqosh på Niniveslätten.

 

Irak