sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Irak

Patriarken Sako

Patriarken Sako

Irak - livet återupptas på Niniveslätten

23/06/2017 11:12

I städerna och byarna på Niniveslätten försöker man nu att återuppta livet även tack vare den generösa och konkreta hjälpen från utländska organisationer och volontärer som är måna om att hjälpa de kristna irakierna i den svåra situationen.

 

Påven och kommitén vid det interreligiösa mötet om Irak

Påven och kommitén vid det interreligiösa mötet om Irak

Påvens appell för Irak: Enhet bland etniska och religiösa grupper

30/03/2017 10:19

Vid slutet av onsdagsaudiensen sände påven ut en appell för Irak. En bön för landet och för att civila skyddas. Påven underströk särskilt det stora värdet av de etniska och religiösa grupper tillför och som alltid har funnits i landet. 

 

Kardinal Sako

Kardinal Sako

Kardinal Sako om fastan som tid för att stärka banden i landet

24/02/2017 17:22

Den kaldeiske pariarken Sako i Baghad har lanserat ett initiativ mot våldet i Irak och Mellanöstern - en fredsmarsch öppen för alla som skall äga rum på palmsöndagen då man kommer att vandra från Erbil till Alqosh på Niniveslätten.

 

Troende i Alqosh

Troende i Alqosh

Kyrkoherde i Mosul: Folket har inte mat och vatten

21/02/2017 10:17

Kyrkoherden i Alqosh strax utanför Mosul fader Ghazwan Baho berättar att folket väster om Tigris saknar mat och vatten och att de är instängda och kan inte ta sig därifrån.

 

Patriark Sako

Patriark Sako

Irak: En första kaledisk familj tillbaka till Niniveslätten

02/02/2017 10:21

Den irakiska kaldeiska församlingen firade i måndags den första kaldeiska familjen som kommit tillbaka till Niniveslätten efter krig och förföljelse sedan 2014. Man ser detta som ett tecken på en tillbakaflytt.

 

Irak