sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Estland

Påven går på flygplan

Påven går på flygplan

Påven Franciskus reser till Baltikum

09/03/2018 12:37

Påven Franciskus har accepterat inbjudan från statscheferna och biskoparna i de baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen och kommer att avlägga en apostolisk resa till länderna 22-25 september 2018.