sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

encyklika

Paulus VI

Paulus VI

Påvens budskap till konferensen “Paulus VI, modernitetens påve”

10/11/2017 09:29

Konferensen “Paulus VI, modernitetens påve” har hållits i den påvliga basilikan Sankt Paulus utanför murarna i Rom i samband med 50-årsfirandet av socialencyklikan "Populorum Progressio". Påven Franciskus sände ett budskap till konferensens deltagare.

 

«Vi kan bare forsøke å tenke oss ut av den tidsdimensjon som vi er fanget inn i...»

«Vi kan bare forsøke å tenke oss ut av den tidsdimensjon som vi er fanget inn i...»

«Evig liv – hva er det?» Fra Benedikt XVI’s «Spe Salvi»

19/07/2017 09:14

For ti år siden utkom pave Benedikt XVI’s encyklika «Spe Salvi» om det kristne håpet. I et av kapitlene spør Benedikt: Hva sikter det kristne håpet – det store håpet – mot? Hva er evig liv?