sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

ekumenik

Frans av Assisi taler til fuglene, av Giotto.

Frans av Assisi taler til fuglene, av Giotto.

Verdensbønnedagen for skaperverket 1. september

29/08/2017 14:22

«Laudato si’» avsluttes med to passende bønner: «en vi kan dele med alle som tror på en Gud som er den allmektige Skaper, og en annen om at vi kristne kan påta oss forpliktelsen overfor skaperverket som er lagt frem i Jesu Evangelium».

 

Kardinal Leonardo Sandri

Kardinal Leonardo Sandri

Kardinal Sandri i Ukraina

13/07/2017 09:12

11 juli reste kardinal Leonardi Sandri, prefekt vid Kongregationen för de orientaliska kyrkorna, till Ukraina som påven Franciskus utsände.

 

Handslag

Handslag

KEK till EU om dialog

12/07/2017 12:14

Den ekumeniska Europeiska kyrkokonferensen, KEK ber EU i ett meddelande att stärka sin roll som fredsidkare och för försoning och undvika militära medel. 

 

Lars Gerdmar med ikonen

Lars Gerdmar med ikonen han har målat som påven Franciskus fick i gåva

Lars Gerdmar beskriver ikonen som påven Franciskus fick i gåva

14/06/2017 13:27

Under onsdagens allmänna audiens deltog biskop Anders Arborelius, tillsammans med svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelen, föra att tillsammans tacka påven Franciskus för hans besök i Lund och malmö i höstas. Som tackgåva till påven lämnade de över en ikon målad av Lars Gerdmar.

Påven Franciskus

Biskop Anders Arborelius, Lars Gerdmar och Antje Jackelen lämnar över en ikon till påven Franciskus som tack för hans besök i Lund

Intervjuer Arborelius och Jackelén: Ekumenisk delegation hos påven

14/06/2017 12:56

Vid den allmänna audiensen idag 14 juni överlämnade Sveriges katolska biskop Anders Arborelius tillsammans med Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén en ikon till påven Franciskus, som tack för sitt besök i Sverige. Vi fick några ord med biskop Arborelius,