sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

ekumenik

Vid stiftelsens prisutdelning i september i år

Vid stiftelsens prisutdelning i september i år

Påven uppmuntrar Ratzingerstiftelsen för sin ekumenik

18/11/2017 11:38

På lördagen tog påven Franciskus emot Vatikanens stiftelse Joseph Ratzinger – Benedictus XVI och dess vetenskapliga kommitté på dess årliga audiens.

 

Frans av Assisi taler til fuglene, av Giotto.

Frans av Assisi taler til fuglene, av Giotto.

Verdensbønnedagen for skaperverket 1. september

29/08/2017 14:22

«Laudato si’» avsluttes med to passende bønner: «en vi kan dele med alle som tror på en Gud som er den allmektige Skaper, og en annen om at vi kristne kan påta oss forpliktelsen overfor skaperverket som er lagt frem i Jesu Evangelium».

 

Kardinal Leonardo Sandri

Kardinal Leonardo Sandri

Kardinal Sandri i Ukraina

13/07/2017 09:12

11 juli reste kardinal Leonardi Sandri, prefekt vid Kongregationen för de orientaliska kyrkorna, till Ukraina som påven Franciskus utsände.