sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Danmark

Rättvisa och fred

Rättvisa och fred

Danmark. Justitia et Pax om det europeiska projektet

04/11/2017 10:25

Även den danska kommissionen för Rättvisa och fred, Justitia et Pax reflekterar över det europeiska projektets framtid och 6 november i Köpenhamn hålls en allmän debatt om detta.

 

Ärkebiskop Jean-Claude Hollerich

rkebiskop Jean-Claude Hollerich

Justitia et Pax träffas i Malmö och Köpenhamn

25/09/2015 11:25

Justitia et Pax träffas i Malmö och Köpenhamn. Årets tema är ”European models of living together – experiences in Copenhagen and Malmö”.