sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

bikt

Pave Frans under Angelus 17. september 2017

Pave Frans under Angelus 17. september 2017

Den ubarmhjertige tjeneren. Angelus

18/09/2017 09:26

Vår Far får ikke gitt oss sin kjærlighet hvis vi lukker hjertet for kjærligheten til andre, forklarte paven, da han tok for seg lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren.

 

Påven hör utomhus bikt

Påven hör utomhus bikt på Petersplatsen

Påven hörde bikter på Petersplatsen på lördagen under Tonåringarnas Jubelår

25/04/2016 12:38

På lördagen överraskade påven Franciskus tusentals tonåringar på Petersplatsen genom att personligen höra bikt i över en timme under förmiddagen. Den Helige Fadern gav försoningens sakrament till 16 pojkar och flickor som hade kommit till Rom för att delta vid Tonåringarnas Jubelår.

 

Påven Franciskus hör bikter under botgöringsliturgin i Peterskyrkan

Påven Franciskus hör bikter under botgöringsliturgin i Peterskyrkan

Varför ska man bikta sig för en präst?

21/03/2016 09:46

" Det handlar om att få vara ansikte mot ansikte med någon som handlar in persona Christi och som välkomnar och förlåter dig. Det är ett möte med barmhärtigheten," svarar påven Franciskus.

 

bikt