sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Benedictus XVI

Den hellige Augustin

Den hellige Augustin

En av Benedikt XVIs Augustin-katekeser

18/08/2017 17:19

«Det synes meg som om vi må gjenopprette menneskenes håp om å finne sannheten», skrev Augustin. I en av sine Augustin-katekeser tok pave Benedikt XVI for seg tro og fornuft, som er «det avgjørende tema» for Augustins biografi. 

 

«Vi kan bare forsøke å tenke oss ut av den tidsdimensjon som vi er fanget inn i...»

«Vi kan bare forsøke å tenke oss ut av den tidsdimensjon som vi er fanget inn i...»

«Evig liv – hva er det?» Fra Benedikt XVI’s «Spe Salvi»

19/07/2017 09:14

For ti år siden utkom pave Benedikt XVI’s encyklika «Spe Salvi» om det kristne håpet. I et av kapitlene spør Benedikt: Hva sikter det kristne håpet – det store håpet – mot? Hva er evig liv?

 

påven emeritus och kardinal Sarah

påven emeritus Beneictus XVI och kardinal Sarah

Benedictus XVI skriver förordet till kardinal Sarahs bok "Tystnadens kraft"

30/05/2017 15:01

Kardinal Robert Sarah, prefekt vid kongregationen för Gudstjänstliv och Sakramentsförvaltning, skrev för ett par år sedan den uppmärksammade boken ”Gud eller inget”. Efter den kom ytterligare en bok i oktober med titeln ”Tystnadens kraft"

 

Påven emeritus och påven

Påven emeritus och påven

De nya kardinalerna besöker påven emeritus

21/11/2016 15:08

Efter det att den katolska kyrkan på lördagen fick 17 nya kardinaler vid konsistoriet i Peterskyrkan, begav sig de nya kardinalerna tillsammans med påven Franciskus efter mässa, upp på Vatikankullen där påven emeritus Benedictus XVI bor. 

 

Benedixtus XVI

Benedictus XVI under en mässa i Lateranbasilikan

Benedictus XVI:s predikan från 2005 om Lateranbasilikan och påveämbetet

09/11/2016 16:52

När den katolska kyrkan den 9:e november firar Lateranbasilikans invigningsdag, är det passande att minnas den predikan som påven Benedictus XVI höll den 7 maj 2005 när han tillträdde som Roms biskop vid firandet av den heliga mässan i Lateranbasilikan San Giovanni, Roms biskopssäte.

 

Kristus Pantokrator i Hagia Sofia (Istanbul)

Kristus Pantokrator i Hagia Sofia (Istanbul)

«Kristus er sentrum». Kristi kongefest som høydepunkt og avslutning

28/10/2016 09:12

Barmhjertighetsåret vil bli avsluttet på Kristi kongefest, akkurat som Troens år. I sin preken dengang fremhevet pave Frans sterkt at «Kristus er skaperverkets sentrum, Kristus er folkets sentrum, Kristus er historiens sentrum».