sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Barmhärtighet

Pave Frans under Angelus 17. september 2017

Pave Frans under Angelus 17. september 2017

Den ubarmhjertige tjeneren. Angelus

18/09/2017 09:26

Vår Far får ikke gitt oss sin kjærlighet hvis vi lukker hjertet for kjærligheten til andre, forklarte paven, da han tok for seg lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren.

 

Påven tillsammans med kardinal Giuseppe Betori

Påven tillsammans med kardinal Giuseppe Betori

Påven Franciskus pontifikat går i försoningens tecken

01/06/2017 10:45

Kongregationen för prästerskapet håller sin plenarförsamling i Vatikanen 30 maj till 1 juni. Ärkebiskop av Florens metropoliten kardinal Giuseppe Betori har ombetts lämna en rapport på temat Den enande herden enligt påven Franciskus.

 

Pave Frans mottar askekorset

Pave Frans mottar askekorset

La Gud puste i deg! Pavens askeonsdagspreken

02/03/2017 09:54

«Fastetiden er tiden for igjen å begynne å puste, det er tiden for å åpne hjertet for pusten til Den eneste som kan gjøre vårt støv til menneskelighet.» Det er «tiden for å gi plass i vårt liv til alt det gode som vi kan gjøre».

 

Krusifiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Krusifiks ved Boca do Inferno (Portugal)

Det kristne håpet – 11. Håpet skuffer ikke

25/02/2017 08:26

«Håpet skuffer ikke…», hadde paven gjentatt i flere av de andre katekesene. Nå kom han endelig med fortsettelsen: «… for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss». Alt er nåde! Og det er vi stolte over.

 

Korsfäste

Den korsfäste Jesus

Barmhärtighetsgärningarna: 10. Förlåta alla oförrätter

05/12/2016 13:15

Genom Israels historia har de en ständig förtröstan på Herren, på att han kommer till deras hjälp och förlåter dem alla deras oförrätter. ”Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.