sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

bön

«I mange hjerter kan det iblant synes som om kjærligheten slokner, men aldri i Guds hjerte!»

«I mange hjerter kan det iblant synes som om kjærligheten slokner, men aldri i Guds hjerte!»

Pave Frans’ budskap for fastetiden 2018

06/02/2018 10:10

Tittelen er «Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste». Paven skriver om falske profeter og kalde hjerter og om de tre botemidlene bønn, almisser og faste. 

 

bön