sociala nätverk:

RSS:

App:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Audiens

Påven Franciskus

Påven Franciskus

Påven under audiensen "Sprid ord om hopp och liv runt omkring er"

25/05/2017 13:16

Det kristna hoppet fortsätter att stå i centrum för påven Franciskus katekes på Petersplatsen. På onsdagen utgick påven från berättelsen om Kristi möte med lärjungarna på väg till Emmaus för att tala hoppet som en läkarbehandling 

 

Påven vid onsdagsaudiensen

Påven vid onsdagsaudiensen

Påven: Maria från Magdala är hoppets apostel

17/05/2017 10:44

Påven Franciskus talade om Maria från Magdala som hoppets apostel vid onsdagsaudiensens katekesundervisning. Han utgick från Johannesevangeliet kapitel 20 verserna 15-18 och sa sammanfattningsvis:

 

Påven Franciskus

Påven Franciskus

Påven: Jungfru Maria är hoppets moder

10/05/2017 11:40

Påven Franciskus talade inför ett folkhav av pilgrimer på Petersplatsen som uppmärksamt följde katekesundervisningen om det kristna hoppet.