sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Audiens

Hela påvens katekes - Det kristna hoppet 28. Hoppet, martyrernas styrka

Hela påvens katekes - Det kristna hoppet 28. Hoppet, martyrernas styrka

Hela påvens katekes - Det kristna hoppet 28. Hoppet, martyrernas styrka

25/07/2017 08:08

Påven Franciskus har den senaste tiden talat om det kristna hoppet vid katekesundervisningen under onsdagsaudienserna. Den 28 juni talade påven om hoppet som martyrernas styrka. Här följer hela påvens katekes översatt av Olof Brandt.

 

Påven vid audiensen

Påven vid audiensen

Påven vid audiensen: Följ martyrernas exempel

28/06/2017 10:56

Vid den allmänna audiensen på förmiddagen på Petersplatsen talade påven Franciskus vidare om det kristna hoppet och idag utifrån bibelläsningen Matteusevangeliet 10:16-17, 21-22, där Jesus talar till de tolv lärjungarna.