sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

allmosor

«I mange hjerter kan det iblant synes som om kjærligheten slokner, men aldri i Guds hjerte!»

«I mange hjerter kan det iblant synes som om kjærligheten slokner, men aldri i Guds hjerte!»

Pave Frans’ budskap for fastetiden 2018

06/02/2018 10:10

Tittelen er «Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste». Paven skriver om falske profeter og kalde hjerter og om de tre botemidlene bønn, almisser og faste.