sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

allmosor

«I mange hjerter kan det iblant synes som om kjærligheten slokner, men aldri i Guds hjerte!»

«I mange hjerter kan det iblant synes som om kjærligheten slokner, men aldri i Guds hjerte!»

Pave Frans’ budskap for fastetiden 2018

06/02/2018 10:10

Tttelen er «Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste». Paven skriver om falske profeter og kalde hjerter og om de tre botemidlene bønn, almisser og faste. 

 

Strand för funktionshindrade

Strand för funktionshindrade

Påven hjälper till med socialprojekt för funktionshindrade

26/04/2017 08:54

Den romerska föreningen tillägnad helige Luigi Gonzaga som helt drivs av volontärer blev förvånade och entusiastiska när de fick veta att påven Franciskus har valt att betala den årliga hyran för semesterbostaden "La Madonnina" för funktionshindrade som de driver.

 

Pave Frans mottar askekorset

Pave Frans mottar askekorset

La Gud puste i deg! Pavens askeonsdagspreken

02/03/2017 09:54

«Fastetiden er tiden for igjen å begynne å puste, det er tiden for å åpne hjertet for pusten til Den eneste som kan gjøre vårt støv til menneskelighet.» Det er «tiden for å gi plass i vårt liv til alt det gode som vi kan gjøre».

 

Påven Franciskus anländer till lördagens jubileumsaudiens.

Påven Franciskus anländer till lördagens jubileumsaudiens.

Påven talade om barmhärtighet och allmosor under Jubileumsaudiensen

09/04/2016 11:45

” En allmosa är inte en slant som ges i förbigående, utan att se personen i ögonen och utan att stanna upp för att prata med dem för att kunna förstå vad hon verkligen behöver,” sa påven

 

Gregorio, en hemlös man från Polen som brukar sova nära Vatikanen, efter att frisörerna som påven Franciskus har anlitat har klippt hans hår.

Gregorio, en hemlös man från Polen som brukar sova nära Vatikanen, efter att frisörerna som påven Franciskus har anlitat har klippt hans hår.

Påven sände ut sin allmosegivare på en Via Crucis längs Roms gator

26/03/2016 12:25

Samtidigt som korsvägsandakten vid Colosseum begav sig den påvlige allmosegivaren tillsammans med några hemlösa ut längs Roms gator för att dela ut sovsäckar.

 

Msgr Krajewski

Msgr Krajewski, ansvarig över påvens allmosor

Familjer från Eritrea och Syrien i Vatikanenes församlingar

14/01/2016 13:34

Efter Angelusbönen den 6:e september uppmanade påven Franciskus "varje församling ... med start från mitt stift, till att välkomna en flyktingfamilj." Detta var påvens inbjudan till katolska församlingar över världen att konkret hjälpa de många människorna på flykt.