sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

abort

Påven kramar om ett barn

Påven kramar om ett barn

FN kritiserar Italien. Påvens ord om abort och moral

30/03/2017 11:48

Påven Franciskus har många gånger fördömt försök att hindra samvetsvägran som bygger på moral och han kallar detta en ”bildad” förföljelse av en förklädd framstegskultur.

 

Familjer i Bolivia

Familjer i Bolivia

Bolivias biskopar fördömer lagförslag om abort vid fattigdom

15/03/2017 10:23

Bolivias biskopskonferens är emot lagförslaget i landets parlament om att berättiga abort för extremt fattiga kvinnor. Biskoparna säger att staten måste skapa en politik för att förbättra människors liv och utbildningspolitik för stöd till gravida kvinnor och våldsförebyggande insatser.

 

Women on Waves båt

Women on Waves båt

Guatemalas biskopar fördömer holländsk abortbåt

10/03/2017 14:20

Guatemalas biskopar fördömer den holländska organisationen “Women on Waves”, som är känd för att utföra aborter gratis på sin båt. “De bryter mot den mänskliga rätten till livet, till kvinnans hälsa och guatemalanska statens suveränitet”, framhåller biskoparna.

 

Embryo

Embryo

Ny studie: Mänskliga embryot ansvarar själv för sin utveckling

17/02/2017 09:19

En av de främsta förklaringarna till förmån för abort är att embryot ännu inte är en människa och inte har en inneboende kraft men en ny studie visar att det mänskliga embryot är en autonom mänsklig varelse, för att den utvecklar sig även själv. 

 

Påven välsignar

Påven välsignar ett barn

Påven "Be för de ofödda barnen i fara som riskerar att aborteras bort!"

06/02/2017 12:50

Efter Angelusbönen på söndagen uppmärksammade påven Franciskus att man i Italien på söndagen firade Livets söndag och han förenade sig med de italienska biskoparnas appell om ”behovet av djärva pedagogiska insatser till förmån för det mänskliga livet.