sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Oceaniens biskoparna samlas till möte om miljöfrågor

Kardinal Parolin i Oceanien - RV

17/04/2018 12:02

De katolska biskoparna i Oceanien är i denna vecka samlade till  möte i Port Moresby i Papa Nya Guinea – ett möte som fokuserar på påve Franciskus encyklika “Laudato si”. Vatikanens statssekreterare, kardinal Parolin, fick ett varmt mottagande då den apostoliske nuntien, msgr Vayalunkal, ärkebiskopen i Port Moresby, kardinalen Ribat, och ett stort antal ordensmedlemmar tog emot honom på flygplatsen.

De troendes glada och entusiastiska närvaro grep kardinalen som sa: “Jag kommer som påve Franciskus statssekreterare och jag vet att ert välkomnande även är ett tecken på tillgivenhet till honom. Påven bad mig att försäkra er om hans närhet och hans böner för ert land”.

Sekreteraren i biskopskonferensen i Papua Nya Guinea säger att “mötet kommer att bidra till att finna ett svar på de sociala utmaningarna och vad gäller miljön, att finna en konkret lösning för behoven i de regioner och samfund som vi representerar”.

Biskoparna i Oceanien oroar sig för miljöfrågorna, som skyddet av ekosystemet, försvaret av de mänskliga rättigheterna och vården av naturen som hotas av ett intensivt utnyttjande i detta stora geografiska område. Teman som migrationen och mottagandet av flyktingar driver biskoparna i länder såsom Papua Nya Guinea till att söka lösningar som främjar integreringen i respekten för allas mänskliga värdighet. Biskopskonferenserna i Oceanien håller sammanträde vart fjärde år.

17/04/2018 12:02