sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Centralafrikanska republiken får hjälp av Caritas Tyskland

Flyktingläger i Kongo - REUTERS

17/04/2018 12:58

Representanten för Caritas Tyskland i Demokratiska republiken Kongo uttrycker sin tillfredsställelse över samarbetet med Caritas i Centralafrikanska republiken och i Kongo i engagemanget för att hjälpa de centralafrikanska flyktingarna i Demokratiska republiken Kongo.

Arbetet koncentreras på båda sidorna av floden Ubangi som utgör gränsen mellan Demokratiska republiken Kongo och Centralafrikanska republiken för att göra så att de centralafrikanska flyktingarna skall kunna återvända  hem. Svårigheterna är många, säger representanten för Caritas Tyskalnd, men vi fortsätter att be om hjälp i Tyskland.

Man ger inte bara livsmedelshjälp utan ger även hjälp till  att starta jordbruk. På hälsovårdsområdet har skapats en flyttbar klinik som har en viktig roll för att tillåta flyktingarna att slå sig ned i sitt land igen. “Vi måste göra så att flyktingarna återvänder hem till goda förhållanden”, framhåller representanten för Caritas Tyskland.

17/04/2018 12:58