sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Norsk

Pave Frans’ fredsappell for Syria

En mann selger bønnekranser på en gate i Damaskus (Syria) søndag 15. april 2018. - REUTERS

16/04/2018 09:04

Etter Regina caeli-bønnen søndag 15. april appellerte pave Frans nok en gang om fred i Syria. Han sa:

Jeg er dypt bekymret over den aktuelle verdenssituasjonen. Til tross for de midler som det internasjonelle samfunnet har til rådighet sliter man med å enes om felles handling for å vinne fred i Syria og i andre deler av verden. Idet jeg uopphørlig ber om fred og oppfordrer alle mennesker av god vilje til å gjøre det samme, appellerer jeg på nytt til alle politisk ansvarlige om å la rettferdighet og fred råde.

16/04/2018 09:04