sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Zenari: FN har för många veton gällande Syrien

Kardinal Zenari

14/04/2018 08:27

Syrien fortsätter att ödeläggas av kriget. Folket är på ständig flykt och det internationella samfundet lyckas inte att ingripa. Detta säger kardinal då han än en gång sänder ut varningsrop

Hélène Destombes e Gabriella Ceraso- Vatikanstaten

Det är i mycket hårda ordalag som kardinal Mario Zenari, apostolisk nuntie i Syrien ingriper om bombhot i Syrien. Han beklagar misslyckanden från internationella organ och särskilt FN:s säkerhetsråd och ber om att folkets flyktsituation upphör.  

Ansvaret för avskyvärda brott

Syrien är ett land som sedan år tillbaka lever i en kritisk situation och rädslan för att konflikten utökas till hela landets östra delar är större än någonsin. Kardinalen uppmanar starkt det internationella samfundet att undersöka ansvaret för våldet på plats och han riktar sig särskilt till FN:s säkerhetsråd och ber dem att fastställa sanningen om användningen av kemiska vapen mot befolkningen. ”Det skulle inte vara första gången” säger han ”som jag ålägger ansvaret” ”på FN:s misslyckande” då man inte lyckas att stoppa det som sker. Alltför många “veton” och "återvändsgränder" förhindrar straff för de “avskyvärda brott "som utförs.

Tredje världskriget i delar

55 år efter Pacem in Terris, helige Johannes XXIII uppmaning, förblir aktuell säger kardinalen. Idag utförs världskriget  “i delar, som påven Franciskus säger och en av dessa delar är just Syrien". Det nuvarande bombhotet är outhärdligt för befolkningen. Kardinalen förklarar att folket är utmattat och oroligt och hur brådskande det är att få ett slut på flykten från landet, som nu endast har kvar hälften av befolkningen sedan krisgutbrottet. "Det är ett gissel som det måste bli ett slut på”: bilderna på flyktingar i hela världen är verkliga tillägger han, men även vad gäller dessa ber kardinalen om fördjupade undersökningar.

14/04/2018 08:27