sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

Påven på Världsdagen mot minor: Kärlekshandlingar avväpnar onda krafter

Minröjning i Sri Lanka

05/04/2018 09:52

4 april firades Världsdagen mot minor som ett led i kampen mot minor, sprängladdningar som fortsätter att döda eller skada tusentals personer varje år. Tre av fyra offer är civila.

Varje år faller över 6000 personer offer i världen för minor. Till största delen, 90%, är civila. Var tjugonde minut sprängs en person på en mina. Vid hälften av dessa fall är offren barn. För att minnas denna dramatiska verklighet firar man FN:s Världsdag mot minor 4 april varje år.

Påven: Kärlekshandlingar avväpnar onda krafter  

I samband med denna världsdag skrev påven Franciskus tweetet: “Det enda oövervinnerliga vapnet är kärlekshandlingen, för att den har makten att avväpna onda krafter”. “Alltför många personer – sa påven 3 april 2016 vid slutet av Regina Coeli - fortsätter att dödas eller stympas av dessa förfärliga vapen och modiga män och kvinnor riskerar livet för att minröja”. ”Snälla, låt oss förnya engagemanget för en värld utan minor”.

Över 100 miljoner minor i världen

Man beräknar att det finns omkring 100 miljoner minor i världen. Från 1945 har åminstorne 600 olika slags landminor uppfunnits.1997 instiftade FN:s generalförsamling FN:s byrå mot minor som referenspunkt i kampen mot minor och explosiva lämningar efter krig.

Ottawafördraget

År 1999 undertecknade 162 länder Ottawafördraget för förbud mot användning, lagring, produktion och försäljning av landminor. Bland de stater som inte skrev under var USA, Nordkorea, Kina, Ryssland, Kuba och Israel. Bland de länder som har störst produktion av minor är, enligt presskällor, Indien, Myanmar, Pakistan och Sydkorea.

Afghanistan: 45 000 stympta på grund av minor  

Afghanistan har enligt register det högsta antalet offer för minor. Varje månad dör minst 140 personer till följd av dessa explosionsladdningar. Bland de mest spridda är fjärilsminorna, som kallas så på grund av sin särskilda form. Barn tror att det är leksaker. Över 45 000 personer har genom att ta på en av dessa minor mist minst en arm eller ett ben.  

Irak fritt från minor om 300 år

Ett av de mest minerade länderna i världen, av minor och kvarlämnade sprängladdningar, är Irak. De framsteg som gjordes inom minröjningen har under de senaste åren inbromsats. Enligt några av de senaste beräkningarna kan landet vara fritt från minor om 300 år. Under de senaste 25 åren har det bara i Kurdistan skett omkring 14 000 olyckor på grund av minor varav över 6000 har dött.

Miljontals barn i riskzonen i Syrien

I Syrien riskerar minst 3,3 miljoner barn att utsättas för explosiva enheter, bland dem minor, outlösta eller improviserade sprängladdningar. Det handlar om de redan tusentals syrier som har återkommit till Raqqa efter att striderna har upphört. Outlösta eller improviserade sprängladdningar förblir ett av de största hoten mot befolkningen. Om man inte påskyndar minröjningen kommer vi att se fler offer här och särskilt barn.

Jemen: Många familjer kan inte komma tillbaka till sina byar

I Jemen, ett land som är sargat av krig, har användningen av minor orsakat ett stort antal offer. Användningen av dessa minor har dessutom förhindrat familjer att komma tillbaka till sina hem. Jemen skrev under ett traktat 1997 mot minor, men traktatet, som trädde i kraft påföljande år, respekterades inte.

Åtminstone 4 miljoner i Kambodja

Kambodja är fortfarande fullt av miljontals minor – man beräknar att antalet är mellan 4-6 miljoner. I detta land lever nu fler än 40 miljoner personer utan ett ben eller en arm på grund av en sprängladdning.

I Colombia förs kampanj mot minor

Ett annat land som är fyllt av minor är Colombia. Under perioden av konflikt som inleddes på 60-talet, har ett stort och ospecificerat antal bomber placerats särskilt nära gerillalägren eller helt nära byar. De senaste 25 åren har över 11 000 drabbats. Katolska kyrkan i Colombia utför i samarbete med “Colombias kampanj mot minor” ett projekt sedan 2016 för att minska risken för olyckor.

Minor i Afrika

I Afrika är bland de mest mindrabbade länderna Mali, Somalia och Nigeria. Det handlar om territorier där närvaron av den fundamentalistiska gruppen Boko Haram fortsätter att skapa sammanstötningar och instabilitet. I Afrika, efter en fullständig sanering i Mozambique och den långt komna i Angola, finns minor även vid gränserna mellan Eritrea, Egypten, Sudan och Zimbabwe.

Även Europa besudlat av sprängladdningar

Östra Ukraina är en av de platser i världen där flest minor har spritts. På detta område riskeras omkring 220 000 barn att utsättas, för att de lever, leker och går till skolan i områden där landminor, outlösta sprängladdningar och andra krigsrester har spritts. I Bosnien, som drabbades av en dramatisk konflikt på 90-talet, är 2% av marken besudlad. Man beräknar att saneringen kan vara färdig år 2025.

05/04/2018 09:52