sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven vid audiensen: Gå till mässan för att mer leva som kristna

Påven under audiensen - REUTERS

04/04/2018 10:46

Påven avslutade katekesundervisningen om den Heliga mässan vid onsdagens allmänna audiens och utgick från Johannesevangeliet 20:19-20 ”På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren.” och sa i korthet:  

Kära bröder och systrar!

Idag avslutar vi katekesundervisningen om den Heliga mässan genom att gå till dess avslutning. Bönerna efter kommunionen följs av att prästen välsignar församlingen. Mässan slutar som den började, I Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn, den Treenige Gud som kallar oss att delta i gudomliga liv genom Herrens frälsande död och uppståndelse. I avskedshälsningen ombeds vi att gå i frid och bära fram den friden till världen vi lever i och ära Gud med våra liv. Vårt firande av mässan lär oss att vara ”eukaristiska” män och kvinnor och alltmer efterleva Kristus i våra tankar, ord och handlingar. Efter mässan fortsätter Herren sin sanna närvaro omkring oss i det välsignade sakramentet, som en påminnelse om att eukaristins frukter är avsedda för att vi dagligen ska växa i helighet, i enhet med kyrkan och i att kärleksfullt tjäna våra bröder och systrar och särskilt dem i nöd. Må vårt regelbundna firande av den eukaristiska måltiden styrka oss i vår resa på trons väg så att vi tillslut i evighet ska dela den ändlösa glädjen över lammets bröllopsfest.

 

 

04/04/2018 10:46