sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Msgr. Jurkovič: Stort samförstånd mellan påven Franciskus och Martin Luther King

Martin Luther King - RV

04/04/2018 09:29

4 april är det 50 år sedan Martin Luther King dog – afroamerikansk ledare och Nobels fredspristagare som dödades i Memphis Tennessee då han var engagerad i en kampanj för afroamerikanska arbetare. Några få dagar därefter uttryckte påven Paulus VI sin sorg för mordet ”på en värnlös och kristen profet av rasintegration” vid Angelus på Petersplatsen. De båda hade träffats i Vatikanen år 1964. Den afroamerikanska pastorn har inspirerat påven Franciskus som hänvisade till honom i sitt historiska tal vid USA:s kongress 24 september 2015. För mindre än en månad sedan tog påven emot Bernice Albertine på audiens, Martin Luther Kings yngsta dotter. Även hon är engagerad mot våld och all slags diskrimination. Vatican News har talat med Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève ärkebiskop Ivan Jurkovič som reflekterar över arvet efter Martin Luther King vad gäller skydd av mänskliga rättigheter.

50 år efter Martin Luther Kings död, vilket är enligt er det viktigaste arv han har lämna efter sig för skyddet av mänskliga rättigheter?

– Utan tvivel handlar det om en monumental personlighet i historien för skyddet av människans rättigheter. Man kan helt säkert  säga att med honom inleddes en “ny period” som även följde en allmän utveckling av samhället, demokration och så vidare. Förmodligen förblir han för alltid bland de stora under 1900-talet.  

Vid USA:s kongress år 2015 sa påven Franciskus att ”Martin Luther Kings dröm fortsätter att inspirera oss”. Enligt er, vilka är beröringspunkterna mellan påven och den afroamerikanska ledaren?

–  Jag tror att det första som objektivt ska erkännas är, som man också ser, att det handlar om två kulturyttringar som inte kommer från västvärlden och Europa. Det handlar om två personer som har gett en ny bild av världen som uppmärksammas universellt. Visst, Martin Luther King gjorde det för skyddet av mänskliga rättigheter för den afroamerikanska befolkningen och påven däremot bär fram en ny bild av kyrkan. För båda två handlar det om två principer. Den första är icke-våld, en princip som idag har blivit så problematisk med så mycket våld omkring oss och sedan är det principen om det universella broderskapet: att se alla som bröder.

I många delar av världen ser man rasismen och diskriminationen öka… Vad kan Heliga Stolen göra och hur följer man där och inom FN Martin Luther Kings exempel?

– Man måste säga, som man också ser vid FN, att det är grundläggande frågor kräver en ständig uppmärksamhet och uppmärksamheten kan inte bara vara byråkratisk med personer som arbetar och är inblandade i arbetet, utan det handlar också om personlighet. Synligheten fås endast genom personligheter – mänsklighetens stora teman måste skyddas av stora personligheter. Påven Franciskus gör det – och han gör det på ett underbart sätt – och alla erkänner hans roll som han har uppnått på så kort tid. Påven tror att den enda värdiga framtiden för människan är att inkludera alla. Vi måste följa och skydda denna vision, som också var Martin Luther Kings. Vi kan alla vara lyckliga. Men detta sker endast om alla inkluderas – från den sista till den mest privilegerade och vice versa.

04/04/2018 09:29