sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Aktuellt

50 år sedan Martin Luther King dödades i Memphis

Paulus VI och Martin Luther King - RV

04/04/2018 13:14

Han var son till en baptistpastor och var själv pastor som hade “slagits” av Gandhis tankar och personlighet sa att denna epoks största tragedi inte var “ skurkarnas högljudda rop utan de ärliga människornas skrämmande tystnad”. Det är svårt att kort sammanfatta vem Martin Luther King var men vi låter docent i Teori och praktik av icke-våld vid universitetet i Pisa Italien Rocco Altieri berätta: Det var en profetisk man och inte för inte en av de personer som påven Franciskus citerar mest då han talar om jämlikhet och kampen mot rasism, krig och för nedrustning.

1964 tog Paulus VI emot Martin Luther King i Vatikanen

Det rådde apartheid och diskriminering mot afroamerikaner i USA:s sydstater då det inleddes en frihetsrörelse under 50-talet. Martin Luther King var dess talesman och deras vapen var icke-våld, att inte medverka i, utan bojkotta sociala orättvisor. 1964 nådde deras röster Vatikanen och Paulus VI tog emot Martin Luther King på privat audiens, som strax därefter fick Nobels fredspris. Alteri säger att vi lever i en tid av försoning mellan kristna där ett ekumeniskt engagemang växer, som gynnar rättvisa och fred.

Paulus VI: Martin Luther Kings död enad med Kristi passion

Detta tema låg Paulus VI mycket varmt om hjärtat. Han instiftade 1 januari 2018 Världsfredsdagen som kyrkan därefter firar samma dag varje år. Några månader senare, under Palmsöndagens predikan som firades precis tre dagar efter mordet på Martin Luther King, fördömde påven starkt mordet men såg det samtidigt, för att denna död inte skulle vara förgäves, som ett offer för jämlikhet mellan folken. Under de dagarna skedde mycket våldsamma sammanstötningar i flera städer i USA.

Alteri säger avslutningsvis: “Martin Luther King var martyr och vittne för icke-våld och det afroamerikanska folkets befrielse, men varje process och även den om icke-våld, kräver mycket tid”.

04/04/2018 13:14