sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påvens Regina Coeli "Återupptäck gemenskapen hos de första kristna"

Påven Franciskus - AP

03/04/2018 14:29

På Annandag Påsk bad påven Franciskus årets första Regina Coeli tillsammans med de troende på Petersplatsen från fönstret i det Apostoliska Palatset klockan 12. Regina Coeli bönen tar Angelus plats under påskens fem veckor fram till Pingst.

På Annandagen friar man att ängeln gav kvinnorna vid grave förkunnelsen om att Jesus var uppstånden. Precis som vid inkarnationen var ängeln närvarande som Guds budbärare.

Efter denna första förkunnelse började den första gemenskapen  lärjungar upprepa ”Herren är uppstånden. Han är verkligen uppstånden. (Lc 24,34).

Jesus har rivit ner muren av splittring mellan människor och återställt freden, väven på nätet av en ny broderlighet börjar växa. Det är så viktigt i vår tid att återupptäcka broderskapet, precis som man levde det i de tidiga kristna kommuniteterna. Återupptäcka hur man ger utrymme till Jesus som aldrig skiljer, som alltid förenar. Det kan inte finnas en sann gemenskap och ett äkta engagemang för det gemensamma  och social rättvisan utan broderskap.

Utan "broderskapets nåd” finns inget samhälle utan bara "en grupp individer" som samlas beroende på likande intressen. "Men Kristi påsk förändrade världen, med nyheter som dialog, relation, som för kristna är ett åtagande man tar ansvar över:

”Därför kan vi inte begränsa oss till vår privata sfär, eller till vår grupp, utan vi är kallade att ta hand om det gemensamma bästa, att ta hand om våra bröder och systrar, särskilt de svagaste och mest marginaliserade. Endast broderskap kan garantera bestående fred, besegra fattigdom, släcka spänningar och krig, utrota korruption och brottslighet. Ängeln som säger till oss: "Han har uppstått", hjälper oss att leva broderskapet, dialogen och relationen med medveten oro för det gemensamma bästa.”

03/04/2018 14:29