sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Syrien-Påsken i Aleppo

Msgr Khazen - RV

30/03/2018 12:05

Det kristna samfundet i Aleppo genomlever den stilla veckan med en blandning av hopp om att det snart skall uppstå fred och skepticism för att man ännu inte vet hur det kommer att sluta, säger den apostoliske vikarien i Aleppo, msgr Khazen. Han döljer inte sin oro över det nya utländska ingripandet i Afrin i landets norra del. “Vi hoppas på det bästa, men känslan är att man håller på att beröva landet dess kläder och dela upp dem”.

Msgr Khazen berättar att böneintentionerna alltid gäller freden. “När striderna upphör då kan det möjligt att återgå till ett lugnare liv såsom det var före konflikten. Det är rörande att se alla dessa personer som samlas för att delta i bön och gudstjänster med en enda önskan som förenar dem, att fira freden. Detta är den åttonde påsken som äger rum i en situation av krig. Fortfarande råder dock ett starkt  hopp om att Kristi Frälsarens vittnesbörd skall kunna ingjuta en förnyad optimism och att, efter korsvägen, även uppståndelsen skall ske”.

Aleppo som tidigare var Syriens ekonomiska huvudstad är idag märkt av den långa blodsutgjutelsen. Tusentals familjer har flyttt och det kristna samfundet har minskat betydligt. Framtiden förblir oviss framförallt för ungdomarna. Kyrkan har under dessa svåra år utfört många hjälpprojekt för befolkningen, såsom livsmedelsutdelning, sommarläger för hundratals barn, bidrag till sjukvårdsutgifter och mediciner.

Det kommer dock även tecken på hopp från Aleppo. I denna månad mottog 35 ungdomar i den katolska församlingen konfirmationens sakrament, vilket är tecken på ett livfullt samfund som vill växa och vittna om närvaron av Kristus. “Antalet troenden har minskat under dessa år, men vår kyrka förblir levande”, framhåller msgr Khazen. “Att se de troende flitigt delta i gudstjänsterna är en källa till hopp. Om Herren räddar oss och ger oss en framtid är det även tack vare detta levande samfund”.

“Vi har upplevt död och förstörelse, men samtidigt stora bevis på kärlek och solidaritet”, säger msgr Khazen vidare. “Kriget fortsätter och skördar varje dag nya dödsoffer. Människorna fortsätter att fly från sitt land. Vi kan inte förbli döva och oberörda inför allt detta lidande. Tron förblir starkare än döden och därför är kyrkorna alltid fulla av troenden under gudstjänsterna. Bland de mest betydelsefulla ögonblicken i dessa dagar är besöket som Aleppos kristna gör i stadens alla kyrkor efter korsvägsandakten på Långfredagen. Det är en slags procession som går genom stadens gator och avslutas sent på natten. Nu inför påsken uppmanar jag alla om att be för vårt samfund och att Kristus skall ingjuta freden i Aleppo och i hela Syrien”.

 

 

 

30/03/2018 12:05