sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens korsvägsandakt vid Colosseum "Vi skäms över vår förlorade förmåga att skämmas" - video

Påven under Via Crucis - REUTERS

30/03/2018 17:36

På fredagkvällen klockan kvart över nio ledde påven Franciskus den traditionella korsvägsandakten vid Colosseum. Reflektionerna i år var skrivna av gymnasieelever vid en skola i Rom. Önskan att unga skulle skriva betraktelser kring korsvägens 14 stationer är knuten till förberedelserna inför biskopssynoden i höst som fokuserar på unga och kallelseurskiljning. Påven Franciskus sa nyligen att kyrkan behöver de unga och vill lyssna på dem. 

Vid slutet av andakten som direktsändes över hela världen, även i SVT, kommenterad av Kaj Engelhart, bad påven en bön som var skriven särskilt till denna stund i vilken han bad Jesus om skammens, omvändelsens och hoppets nåd. Här följer hela påvens bön översatt till svenska: 

Herre Jesus, vår blick är vänd mot dig, full av skam, omvändelse och hopp.

Inför din enorma kärlek fylls vi av skam över att ha lämnat dig ensam för att lida för våra synder skull:

Vi skäms för att ha lämnat dig i prövningens stund, trots att vi tusen gånger har sagt: "Även om alla lämnar dig, kommer jag aldrig att lämna dig";

vi skäms över att ha valt Barabbas och inte dig, ha valt makt istället för dig, fåfängan istället för dig, pengarnas gud istället för dig, att ha valt världslighet istället för evighet;

vi skäms över att vi frestar dig med ord och hjärta, varje gång vi befinner oss i prövningar som du, och att vi säger "om du är Messias, rädda dig själv så kommer vi tro!”;

vi skäms över att många människor, och även några av dina ministrar, låter sig luras av ambitioner och inbilskhet och så förlorar sin värdighet och sin första kärlek;

vi skäms över att vår generation lämnar över en värld till de unga som splittras av konflikter och krig; en självisk värld där de unga, de små, de sjuka och de äldre marginaliseras;

vi skäms över att ha förlorat förmågan att skämmas;

Herre Jesus, ge oss alltid den heliga skammens nåd!

Vår blick är också full av ånger som inför din vältaliga tystnad ber om barmhärtighet:

den ånger som växer från vissheten att bara du kan rädda oss från det onda, bara du kan bota oss från vårt smittade hat, vår själviskhet, stolthet, girighet, hämndlystnad, begär och avgudadyrkan, bara du kan genom att omfamna oss återge oss vår värdighet som dina barn och glädjas över vår hemkomst till livet;

den ånger som föds ur insikten att vi är små och fåfänga, och som låter din milda och kraftfulla inbjudan till omvändelse flöda över oss;

Davids ånger som från sin avgrunds misär finner sin styrka i dig;

den ånger som föds ur vår skam, ur vissheten att vårt hjärta alltid kommer att vara rastlös tills de finner dig, och att endast du är hjärtats källa till fullhet och frid;

Petri ånger som, när han mötte din blick, grät bittert över att ha förnekat dig inför människor.

Herre Jesus, ge oss alltid den heliga omvändelsens nåd!

Inför dig Herre, tänds en gnista ljus i vår förtvivlans mörker, en gnista av hopp eftersom vi vet att ditt mått på kärlek är att älska måttlöst;

vi hoppas då ditt budskap även idag fortsätter att inspirera många människor och folk till att se att bara det goda kan besegra det onda och endast förlåtelse kan vinna över agg och hämnd, bara en broderlig omfamning kan övermanna"fientligheten och rädslan för den andra;

vi hoppas för ditt offer fortsätter även idag att frigöra doften av den gudomliga kärleken som helar många unga människors hjärtan, unga som fortsätter att viga sina liv och vara levande exempel på kärlek och generositet i vår värld som är uppslukad av tanken på vinst och snabba pengar;

vi hoppas eftersom många missionärer även idag fortsätter att utmana den sovande mänsklighetens samvete, att riskera sina liv för att tjäna Dig i de fattiga, i de bortsorterade, i migranter och osynliga, de exploaterade, hungriga och fångarna;

vi hoppas för att din Kyrka, helig och bestående av syndare, även idag fortsätter, trots alla försök att misskreditera den, att vara ett ljus som upplyser, uppmuntrar, lyfter upp och vittnar om din gränslösa kärlek till mänskligheten, en modell av altruism, en frälsningens ark och en källa till visshet och sanning;

vi hoppas för att ur ditt kors, som var resultatet av många laglärdas och hycklares girighet och feghet, sprang uppståndelsen som omvandlar gravens mörker till gryningens ljus på söndagen utan solnedgång, och som lär oss att din kärlek är vårt hopp.

Herre Jesus, ge oss alltid det heliga hoppets nåd!

Hjälp oss, Människoson, att bli kvitt förbrytarens arrogans vid din vänstra sida, de kortsiktiga och korruptas arrogans, som såg dig som en möjlighet att utnyttja, en dömd att kritisera, en förlorare att håna, och en ny möjlighet att skylla ifrån sig sin skuld på andra, och även på Gud.

Vi ber dig istället Guds Son att identifiera oss med den gode förbrytaren som såg på dig med ögon fulla av skam, ånger och ömhet, och när han med trons ögon såg den gudomliga segern i ditt nederlag knäböjde inför den gudomliga barmhärtigheten och med sin ärlighet så erövrade paradiset. 

30/03/2018 17:36