sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Myanmar-Påskbudskap från kardinal Bo

Kardinal Bo - OSS_ROM

30/03/2018 12:17

“Påsken är en hoppets dag. Uppståndelsen förvandlade lärjungarnas förtvivlan till ett hoppets firande. Hoppet är hemligheten i det undret”, säger ärkebiskopen i Rangon, kardinalen Bo i sitt budskap till påsken. “Vi burmeser firar detta hopp som botar och förstärker oss. Vårt land väntar på hoppets under. På dagen för uppståndelsen gick lärjungarna och kvinnorna till Jesu grav, men upptäckte att stenarna var borttagna. Påsken är borttagandet av stenarna i våra liv och i samhället där vi lever”, framhåller kardinalen och nämner stenarna som skall flyttas bort från ´förtvivlans gravar´ i Myanmar.

“Den första stenen som skall tas bort är hatets sten. Vårt lands andliga arv har grundats på medkänslan, men uppvigligen till hatet har använts av en liten grupp i samhället för att döda människor”. Kardinalen Bo uppmanar om försoning och erinrar om att hämnden inte var den väg som Jesus valde. När hatet förde honom till lidande och död svarade han med förlåtelse.

Den andra stenen som skall flyttas bort är orättvisans sten, säger kardinalen. “När det inte råder rättvisa, råder det heller ingen fred. Freden blommar när den har planterats på rättvisan. Miljontals personer har begravts i den ekonomiska rättvisans grav i detta land. Tusentals personer har begravts såsom moderna slavar i migrationen till närliggande länder”.

“Den tredje stenen som skall förflyttas är den etniska konflikten. Vi vädjar till regeringen och alla etniska grupper om att upphöra med konflikten. Vi har haft ett sex decennier långt krig, Landet har förstörts och tre miljoner ungdomar har flytt. Freden är den enda vägen som skall väljas”. Kardinalen citerar även påve Franciskus som har framhållit att Myanmars framtid skall vara freden, en fred som grundas på respekten för alla personers värdighet och rättigheter, på respekten för varje etnisk grupp och dess identitet, på respekten för rättsstaten och ett demokratiskt styre som tillåter varje person och varje grupp att bidra till det allmännas väl.

Slutligen säger kardinalen att “påskens budskap är klart och tydligt”. “Kyrkan är ett fredens redskap som verkar tillsammans med alla berörda parter för att uppnå en fred som byggs på rättvisan. Evangeliet som vi förkunnar är framförallt ett budskap om försoning och fred. Här i Myanmar har detta budskap en speciell betydelse, för vårt land anstränger sig för att övervinna konflikterna och skapa en nationell enhet”.

“Såsom kristna i Myanmar ledsagar vi människorna i deras ´oändliga fastetid´och utför ´fredens heliga pilgrimsfärd´ genom att delta i och stödja fredskonferenserna. Kyrkan kommer att använda sitt lokala och internationella inflytande för att främja en fred somg grundas på rättvisan. Folkets glädje och lidande delas av vår kyrka”.

30/03/2018 12:17