sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven om påsken: Jesus är den ende som pånyttföder oss

Påven Franciskus vid onsdagens allmänna audiens - AP

28/03/2018 10:50

Påven Franciskus önskade pilgimerna som hade samlats på Petersplatsen för den allmänna audiensen en Glad Påsk. Sammanfattningsvis sa påven:

Kära bröder och systrar! I morgon börjar firandet av de tre heliga påskdagarna, triduum, då vi återupplever Guds döds och uppståndelses stora mysterium. Evangeliets budskap att Jesus dog för våra synder och uppstod till nytt liv är en källa till glädje och hopp för hela världen. Samtidigt är det en kallelse om vårt ansvar och mission som Herrens efterföljare att förkunna den uppståndne Jesus seger i våra liv. I dopet fick vi del i Kristi påsk från döden till livet. Var och en av oss har kallats att helt leva detta nya liv i enhet med honom och efterlikna hans kärleksfulla omsorg om de minsta av våra bröder och systrar. I de fattiga, lidande, ensamma och alla dem i nöd ombeds vi att se Jesu ansikte och att i honom bli ett medel för inlösen och hopp, liv och uppståndelse för vår värld. Må Maria, som kände både korsets lidande och uppståndelsens glädje, ge oss nåden att alltmer enas med den Uppståndne Herren och att i våra liv spegla hans gudomliga kärleks enande och omvandlande kraft.

28/03/2018 10:50