sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven till unga under Angelus “Följ i Marias fotspår" - videoklipp

Påven med ungdomarna som lämnade fram det presynodala arbetsdokumentet - REUTERS

27/03/2018 15:12

När Palmsöndagens mässa var slut bad påven Franciskus Angelus på Petersplatsen. Många unga hade deltagit under mässan då lokala VUD på infaller på Palmsöndagen och många unga hade deltagit i biskopssynodens förberedande arbete i Rom dagarna innan. Till dem sa påven:

"Dagens världsungdomsdag, som äger rum på stiftsnivå är ett viktigt steg på vägen mot biskopssynod om ungdomar i oktober, liksom som förberedelse inför den Internationella VUD, som kommer att äga rum i Panama i januari 2019. Denna väg åtföljs av Maria, den unga kvinnan från Nasaret, som Gud valde till Moder för sin Son. Hon vandrar med oss och leder de nya generationerna på deras pilgrimsfärd präglad av tro och broderskap.”

Det var ett rörande ögonblick att se ungdomsdelegationen presentera dokumentet från pre-synodala mötet till påven. De ungas löfte var: "Helige fader, du och hela kyrkan, kan vara säker på att ni kan lita på våra böner".

27/03/2018 15:12