sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Religion \ Dialog

Burkina Faso-Radio Sahel

Radiokanalen “Notre Dame du Sahel” presenteras - RV

24/03/2018 09:12

I Burkina Faso förkunnas evangeliet via radion. I ett land där den muntliga kulturen fortfarande är mycket stark och samtidigt de flesta av invånarna är analfabeter blir radion det bästa medlet för att kommunicera med befolknikngen. Det är därför som Ouahigouyas stift i norra Burkina Faso har beslutat att utöka verksamheten hos radion “Notre Dame du Sahel”. Man kommer här att få hjälp av jesuiterna i västra Afrika.

Radion grundades år 1997. Den är ett viktigt medel för evangeliseringen och den religiösa undervisningen, säger stiftets ansvarige för kommunikationen.  Den återsänder dagligen mässorna för dem som inte har haft möjligheten att gå till kyrkan. Radion undervisar de kristna i bibeln, den katolska kyrkans sociallära och katekesen.

Radion är även ett medel för att knyta kontakter mellan personer av olika folkgrupper och religioner. Därmed skapas band mellan befolkningarna som på så vis blir medlemmar av samma familj oberoende av deras religiösa och kulturella tillhörighet. Tack vare radion har katoliker, protestanter, muslimer samlats till en grupp genom lyssnarklubbarna. Detta är en vikig roll i ett område såsom Sahel som de sista åren har skakats av den jihadistiska terrorismen, vilket har skadat de goda relationerna mellan de olika religiösa samfunden.

“I vår  region utgör muslimerna 80% av befolkningen och katolikerna endast 8%, säger den ansvarige för kommunikationen i Ouahogouyas stift. “Att skapa goda relationer är naturligt. Vi arbetar även för att människorna skall väcka sina samveten, för en demokratisk kultur och främjandet av respekten för de mänskliga rättigheterna, främst för kvinnor och barn som ofta är offer för övergrepp. Vi försöker att skapa en kultur av respekt i ett land som strävar efter att uppnå demokrati efter år av diktatur”.

 

24/03/2018 09:12