sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen: I kommunionen blir vi levande eukaristi

Påven Francsikus vid onsdagens allmänna audiens

22/03/2018 08:06

Påven talade vidare om mässan vid katekesundervisningen vid onsdagsaudiensen. Han påminde om Jesu ord i  Johannesevangeliet (6: 54-55) "Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck" och sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!

Under vår pågående katekesundervisning om mässan vänder vi oss till dess höjdpunkt under kommunionen. Herrens gåva av sig själv under den sista måltiden förnyas vid varje mässa genom att offra kropp och blod som bröd och vin. Efter att ha brutit brödet ber prästen oss att känna igen Guds lamm som fråtager världens synder. Hans ord inbjuder oss att bekänna våra synder och lita på Kristi kommunions försonande kraft och att ta emot medicinen som återförenar oss ännu närmare honom. Under kommunionen svarar vi “Amen” på orden “Kristi kropp”. På detta sätt visar vi vår öppenhet till Guds nåds omvandlande kraft som låter oss växa enade med Kristi mystiska kropp som är kyrkan. Genom att äta livets bröd blir vi en levande eukaristi. Med ett ord blir vi det vi tar emot. Vår tysta bön efter att ha tagit emot kommunionen uppsamlas i mässans sista bön, då vi tackar Gud för att göra oss delaktiga i denna heliga måltid och fest och ber att vi kan varje dag ska växa i enhet med honom.

22/03/2018 08:06