sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Religion \ Dialog

Libanon-Staty av påven Franciskus har invigts i Beirut

Invigningsceremonin - RV

21/03/2018 09:12

Den första statyn av påven Franciskus i Libanon och hela Mellanöstern har invigts i Hadath som är en del av Beiruts södra kvarter. Initiativet har sponsrats av borgmästaren Aoun och vill vara ett tecken som skall uppmuntra de kristna att förstå vikten av deras närvaro i Mellanöstern.

I invigningen som ägde rum den 14 mars, d.v.s. dagen efter femårsminnet av valet av påven Franciskus, deltog politiska och religiösa representanter. Även shejken Khalil Rizk som är ansvarig för Hezbollah-partiets kommunikationer var närvarande.

Lokala källor framhäver att statyns uppförande skall ses i ljuset av problemen som den sista tiden har skadat den sociala och interreligiöa samlevnaden just i Hadath. I området registreras nämligen en ökning av shiiter som försöker att  förvärva marker och egendomar som tillhör maronitiska familjer. I Libanon förekommer periodvis religionsrelaterade dispyter just vad gäller kontrollen av marker och egendomar.

På en byggnad intill statyn kan man nu också läsa orden med vilka påven Franciskus har uppmanat de kristna i Mellanöstern att stanna i sina hemländer och i Kristi namn bidra till den fredliga samlevnaden i hela Mellanöstern.

 

 

21/03/2018 09:12