sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Egypten-Presidentvalet

Kopter i Egypten - RV

21/03/2018 09:44

Den nuvarande presidenten al Sisi kandiderar för en andra mandatperiod vid presidentvalet som äger rum mellan den 26 och 28 mars och har praktiskt taget inga rivaler. De egyptiska medierna har publicerat några uttalanden som en intervju med den apostoliske nuntien i Egypten, ärkebiskopen Musarò, där han säger “Den största delen av folket vill att den nuvarande presidenten skall bli omvald”, sa han. “Folket har stort förtroende för honom. Biskoparna säger inte direkt ´gå och rösta på al Sisi´, men de framhäver det som han gör för folket. Detta betyder inte att det inte också finns en del klagomål och fattigdom, men man måste säga att al Sisi anstränger sig för att försöka skapa en situation av större välfärd för befolkningen i Egypten”.

Även den koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten ökar nu appellerna och initiativen för att erinra sina troenden om den nationella skyldigheten att delta i presidentvalet. De egyptiska medierna har också publicerat ett budskap från den koptisk-ortodoxa kyrkan som vill främja deltagandet i valet. I en del stift organiseras möten där man upphåller sig vid politiska och sociala frågor.

Många egyptier, främst de kristna, betraktar al Sisi såsom den ende resursen som kan undvika att det Muslimska brödraskapet återvänder till makten.

21/03/2018 09:44