sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven tog emot taoister på audiens: På vägen mot det Absoluta - videoklipp

Påven Franciskus - AP

14/03/2018 12:28

På onsdagen, innan den allmänna audiensen, tog påven Franciskus emot en taoistisk delegation från Bao’an Temple i Taipei i Taiwan på audiens. Han uttryckte tacksamhet för deras besök och för Påvliga rådet för interreligiös dialogs insatser. Påven sa till delegationen att det inte bara handlar om en dialog om idéer utan en mänsklig dialog från person till person som hjälper alla att växa som personer på vägen mot det absoluta, Gud.

Påven tackade taoisterna för deras goda vilja och för inbjudan att besöka Taiwan, en inbjudan som han uppskattade mycket.

14/03/2018 12:28