sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Kardinal Lehmann död. Påvens kondoleanser

Kardinal Karl Lehmann - AP

14/03/2018 08:42

Påven Franciskus har sänt kondoleanser till biskopen av Mainz i Tyskland msgr. Peter Kohlgraf med anledning av kardinal Karl Lehmanns bortgång. ”Mina djupaste kondoleanser till er och de troende i Mainz stift”.

Påven försäkrar om sina böner och nämner kardinalens sjukdom och lidande. “Hans långa arbete som teolog och biskop samt ordförande för Tysklands biskopskonferens har hjälpt till att forma kyrkans och samhällets liv. Han har alltid haft hjärtat öppet för tidens frågor och utmaningar och erbjudit svar och vägledning med utgångspunkt från Kristi budskap för att medfölja personer längs deras vandring och sökt det som enar bortom bekännelsers, övertygelsers och staters gränser. Jesus, den Gode Herden, ge din trogne tjänare livets fulländning i himmelriket.”

14/03/2018 08:42