sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Indonesien-Skadad kyrka repareras

Katoliker i Indonesien

14/03/2018 11:16

I Palembangs stift på Södra Sumatra i Indonesien har den lokala regeringen beslutat att reparera en katolsk kyrka som hade skadats av vandaler för några dagar sedan. Och det skedde bara någon dag efter kyrkans invigning. Den lokale biskopen msgr Sudarso uttrycker sin glädje över att de lokala myndigheterna själva  har velat ägna sig åt reparationen av kyrkan. “Vi hoppas”, säger han, “att liknande episoder inte skall upprepas mer i vårt stift och i hela landet. Vi måste arbeta konstant för freden och endräkten i byarna, församlingarna och på alla platser”.

Under årens lopp har de kristna samfunden i Indonesien upplevt ständiga utmaningar från en del islamiska fundamentalistiska grupper som har utfört attacker gentemot kyrkor och kristna i många delar av landet. Dessa aktioner har enligt observatörerna syftet att polarisera de olika religiösa samfunden och att förstöra freden och endräkten i flera regioner för att dra politisk fördel av det.

De sociala, ekonomiska och religiösa frågorna står i centrum inför valet i år och presidentvalet nästa år och skulle kunna utgöra ett svepskäl till attackerna som ofta utnyttjar religionen i politiskt syfte. De kristna ledarna i Indonesien uppmanar därför de troende att förbli lugna inför aktioner som vill skapa sociala och religiösa spänningar.

14/03/2018 11:16