sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Audiensen: Liturgin förbereder oss för att möta Kristus i kommunionen

Påven vid audiensen - REUTERS

14/03/2018 09:48

Påven Franciskus fortsatte sin trosundervisning om mässan under onsdagens allmänna audiens för de troende som hade samlats på Petersplatsen. Idag talade påven om kommunionen och sa sammanfattningsvis: 

Kära bröder och systrar! I vår trosundervisning om mässan går vi från den eukaristiska bönen till kommunionen, som inleds med att gemensamt be Herrens bön. Bönen vi ber till Fadern, som hans adoptivbarn i Kristus, låter oss ta emot Herrens kropp och blod i den heliga kommunionen. Vi ber Fadern om ”vårt dagliga bröd”, för förlåtelse för våra synder och för att frälsas ifrån ondo. Dessa böner breddas i påföljande böner om Guds frid och enhet i kyrkan och världen. I fridshälsningen visar vi vårt engagemang för att kunna förenas med varandra, så att vi värdigt kan närma oss altaret för att ta emot Herrens gåva, som han ger av sig själv. Brödbrytelsen tillsammans med vår invokation om Kristus som Guds Lamm erkänner frälsningen i den uppståndne Herren ibland oss och bönfaller om den fred som han vann för oss på korset. Må vårt medvetna firande av dessa riter hjälpa oss att ännu mer uppleva eukaristin som sakrament för vår gemenskap med Gud och med alla våra bröder och systrar.  

 

14/03/2018 09:48